Dienstleistungen - 77776-2020

17/02/2020    S33

Sverige-Linköping: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning

2020/S 033-077776

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Linköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0449
Postadress: Drottninggatan 45
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 581 81
Land: Sverige
E-post: Elin.M.Nilsson@linkoping.se
Telefon: +46 000000

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.linkoping.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/linkoping_samhb/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=50334
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/linkoping_samhb/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=50334
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Realtidsinformation i kollektivtrafik

Referensnummer: UH-2020-10
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverantören åtar sig ett helhetsansvar för beställarens behov av presentationsenheter för realtidsinformation i kollektivtrafiken, nedan kallat uppdrag.

Uppdraget avser leverans av hårdvara och reservdelar samt tillhörande tjänster såsom installtion och driftsättning, service, underhåll och konfigurering av presenationsenhter till beställaren.

Avropande myndigheter är Linköpings, Norrköpings, Mjölbys och Motalas kommun.Varje myndighet tecknar eget avtal.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 13 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
34000000 Transportutrustning och transporthjälpmedel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverantören åtar sig ett helhetsansvar för beställarens behov av presentationsenheter för realtidsinformation i kollektivtrafiken, nedan kallat uppdrag.

Uppdraget avser leverans av hårdvara och reservdelar samt tillhörande tjänster såsom installtion och driftsättning, service, underhåll och konfigurering av presenationsenhter till beställaren.

Avropande myndigheter är Linköpings, Norrköpings, Mjölbys och Motalas kommun.Varje myndighet tecknar eget avtal.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/03/2020
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/06/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/03/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020