Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77798-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Rotterdam: Grundstückspflege

2020/S 033-077798

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Rotterdam
Nationale Identifikationsnummer: 24483298 0003
Postanschrift: Wilhelminakade 179
Ort: Rotterdam
NUTS-Code: NL
Postleitzahl: 3002 AN
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): C.W. van Koppen
E-Mail: Aanbestedingszaken@rotterdam.nl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rotterdam.nl

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123874

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123874
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

1-W-02712-19: onderhoudswerk rondom vastgoedobjecten in de gemeente Rotterdam

Referenznummer der Bekanntmachung: 1-W-02712-19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77314000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Onderhoudswerk rondom vastgoedobjecten op de rechter- en linker Maasoever in de gemeente Rotterdam. Betreft o.a. vervangen van hekwerk, klein baggerwerk, reparatie bestrating, beschoeing, groenonderhoud.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 1
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Indien zich het geval voordoet dat Na aanbesteding 1 geldige inschrijver over blijft, zal deze inschrijver beide percelen gegund krijgen.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rechter Maasoever (Rotterdam Noord)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314000
45112000
77310000
45233222
45232440
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Rotterdam Noord ('Rechter Maasoever').

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De dienstverleningsactiviteiten vinden plaats op terreinen in beheer van afdeling Vastgoed van gemeente Rotterdam, op de rechter Maasoever (Rotterdam-Noord), en bestaan in hoofdzaak uit:

— opruimwerkzaamheden,

— kleine baggerwerkzaamheden,

— grondwerkzaamheden, (klein grondverzet),

— onderhouden van drainagesystemen en rioleringen,

— verwijderen, aanbrengen, repareren elementenverhardingen,

— verwijderen, aanbrengen, repareren asfaltverhardingen (in geringe mate),

— repareren, renoveren beschoeiingen,

— onderhouden en repareren betonconstructies,

— onderhouden en repareren staalconstructies,

— onderhouden en repareren gemetselde constructies,

— onderhouden en repareren houten constructies,

— repareren, renoveren dilatatievoegen/voegovergangen,

— repareren, renoveren tegelwerk,

— onderhouden van diverse groenvoorzieningen,

— onderhouden van sportterreinen,

— conserveren van staal,

— ter beschikking stellen divers personeel en materieel t.b.v. regiewerkzaamheden.

De bovenstaande opsomming van dienstverleningsactiviteiten is slechts een indicatie van de op basis van deelopdrachten te verrichten werkzaamheden per perceel gedurende een periode van 2 jaar en alleen bedoeld om de interesse van potentiële inschrijvers voor de onderhavige opdracht te wekken. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze opsomming. Zie verder de inschrijvingsleidraad.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2020
Ende: 31/05/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De RAW-raamovereenkomst kan maximaal 2 (twee) keer met 1 (één) jaar worden verlengd, tot en met uiterlijk 31.5.2024.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Linker Maasoever (Rotterdam Zuid)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314000
45112000
77310000
45233222
45232440
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Rotterdam Zuid ('Linker Maasoever', incl. het Noordereiland).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De dienstverleningsactiviteiten vinden plaats op terreinen in beheer van afdeling Vastgoed op de linker Maasoever (Rotterdam-Zuid), en bestaan in hoofdzaak uit:

— opruimwerkzaamheden,

— kleine baggerwerkzaamheden,

— grondwerkzaamheden, (klein grondverzet),

— onderhouden van drainagesystemen en rioleringen,

— verwijderen, aanbrengen, repareren elementenverhardingen,

— verwijderen, aanbrengen, repareren asfaltverhardingen (in geringe mate),

— repareren, renoveren beschoeiingen,

— onderhouden en repareren betonconstructies,

— onderhouden en repareren staalconstructies,

— onderhouden en repareren gemetselde constructies,

— onderhouden en repareren houten constructies,

— repareren, renoveren dilatatievoegen/voegovergangen,

— repareren, renoveren tegelwerk,

— onderhouden van diverse groenvoorzieningen,

— onderhouden van sportterreinen,

— conserveren van staal,

— ter beschikking stellen divers personeel en materieel t.b.v. regiewerkzaamheden.

De bovenstaande opsomming van dienstverleningsactiviteiten is slechts een indicatie van de op basis van deelopdrachten te verrichten werkzaamheden per perceel gedurende een periode van 2 jaar en alleen bedoeld om de interesse van potentiële inschrijvers voor de onderhavige opdracht te wekken. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze opsomming. Zie verder de inschrijvingsleidraad.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2020
Ende: 31/05/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De RAW-raamovereenkomst kan maximaal 2 (twee) keer met 1 (één) jaar worden verlengd, tot en met uiterlijk 31.5.2024.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

De inschrijver dient ervaring te hebben met het werken met een veiligheidsbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers** (VCA**) of gelijkwaardig.

De inschrijver dient ervaring hebben met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN EN ISO 9001 of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk.

Van de voor gunning in aanmerking komende inschrijver(s) zal een verklaring worden gevraagd van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van belastingen, welke niet ouder is dan 6 (zes) maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen.

Van de voor gunning in aanmerking komende inschrijver(s) zal een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) worden verlangd, welke op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan twee (2) jaar. Het aanvragen van een GVA is mogelijk enkele weken mee gemoeid. Beschikt u als ondernemer nog niet over een recente GVA, vraag dan alsnog zo spoedig mogelijk een nieuwe aan. Zie verder de inschrijvingsleidraad.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

De opdrachtgever stelt, buiten de hier onder genoemde bankgarantie, geen eisen aan de financiële en economische draagkracht van de Inschrijver. Van de voor gunning in aanmerking komende inschrijver(s) zal een bankgarantie worden verlangd, groot 20 000,- EUR (per perceel). Zie verder de inschrijvingsleidraad.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Inschrijver dient ervaring te hebben met het aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) in de afgelopen 5 jaren, gerekend vanaf de publicatiedatum van deze aanbesteding, uitvoeren en tijdig opleveren in de zin van de UAV 2012, verleend uitstel daarin begrepen van vergelijkbare opdrachten.

De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:

— kerncompetentie 1: het uitvoeren van werkzaamheden aan drainage-en rioleringsleidingen. e.d., voor een totaalbedrag van minimaal 150 000,- EUR, binnen 1 jaar uitgevoerd,

— kerncompetentie 2: het verwijderen, aanbrengen, repareren elementverhardingen, voor een totaalbedrag van minimaal 150 000,- EUR, binnen 1 jaar uitgevoerd,

— kerncompetentie 3: het onderhoud aan groenvoorzieningen in de buitenruimte voor een totaalbedrag van minimaal 150 000,- EUR, binnen 1 jaar uitgevoerd,

— kerncompetentie 4: het verwijderen, repareren, aanbrengen van beschoeiingen e.d., voor een totaalbedrag van minimaal 150 000,- EUR, binnen 1 jaar uitgevoerd,

— kerncompetentie 5: het uitvoeren van kleine baggerwerkzaamheden in smalle watergangen, greppels voor een totaalbedrag van minimaal 100 000,- EUR binnen 1 jaar uitgevoerd,

— kerncompetentie 6: het uitvoeren van reparatie, onderhoud van betonconstructies, dilatatievoegen en voegovergangen voor een totaalbedrag van minimaal 100 000,- EUR binnen 1 jaar uitgevoerd,

— kerncompetentie 7: het uitvoeren van reparatie, onderhoud aan staalconstructies voor een totaalbedrag van minimaal 75 000,- EUR binnen 1 jaar uitgevoerd,

— kerncompetentie 8: het uitvoeren van reparatie, onderhoud van gemetselde constructies voor een totaalbedrag van minimaal 75 000,- EUR binnen 1 jaar uitgevoerd.

Voor de bovengenoemde bedragen geldt dat hierin geen omzetbelasting en levering mogen zijn begrepen.

De aanbesteder is zich bewust van het feit dat de hoeveelheid kerncompetenties groot is, maar acht dat proportioneel gezien de verscheidenheid aan werkzaamheden in de overeenkomst. Het samenvoegen van de in de RAW-raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden acht de aanbesteder eveneens proportioneel, gezien het feit dat per deelopdracht in veel gevallen een combinatie van die werkzaamheden zullen worden opgedragen. Ondernemers kunnen ervoor kiezen in combinatie in te schrijven, teneinde te kunnen voldoen aan de eisen aan de technische bekwaamheid.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

De inschrijver dient bij inschrijving per kerncompetentie maximaal 1 referentie inclusief een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever over te leggen. In 1 referentie mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Inschrijving is digitaal via aanbestedingsplatform Negometrix. Zie verder de inschrijvingsleidraad en de link in 'afdeling 1' van deze aankondiging.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

N.v.t.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Vragen kunnen uitsluitend via de berichtenfunctie op het aanbestedingsplatform worden gesteld. De aanbesteder maakt gebruik van 2 inlichtingenrondes. Zie verder de inschrijvingsleidraad.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Rotterdam
Ort: Rotterdam
Land: Niederlande
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Verwezen wordt naar het ARW 2016.

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Een uitgebrachte dagvaarding in het kader van een hiervoor genoemd geschil wordt door de aanbesteder als openbaar stuk beschouwd. De aanbesteder behoudt zich het recht voor deze dagvaarding aan derden ter beschikking te stellen. Onder derden worden in ieder geval alle inschrijvers verstaan.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Afdeling inkoop- & Aanbestedingszaken, team ABZ
Ort: Rotterdam
Land: Niederlande
E-Mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020