Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77876-2020

Submission deadline has been amended by:  139653-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Działdowo: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2020/S 033-077876

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Działdowski
Postanschrift: ul. Kościuszki 3
Ort: Działdowo
NUTS-Code: PL621
Postleitzahl: 13-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Rogalska, Dominika Sałwińska – Starostwo Powiatowe w Działdowie
E-Mail: sekretariat@e-starostwo.pl
Telefon: +48 236975940
Fax: +48 236975941

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialdowo_starostwo

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.dzialdowo.starostwo.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialdowo_starostwo
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: Or.272.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu dla Powiatu Działdowskiego w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego”. Zamówienie jest podzielone na części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 294 441.71 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72263000
32420000
48900000
48820000
72420000
48600000
48442000
72253200
30233000
48422000
72211000
72322000
72300000
72310000
72512000
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621
Hauptort der Ausführung:

powiat działdowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje:

— przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury systemu,

— opracowanie dokumentacji technicznej systemu,

— opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania,

— dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem zamówienia,

— testowanie i uruchomienie systemu,

— przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z systemu przez pracowników Zamawiającego,

— udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych umową,

— udzielenie gwarancji na przedmiot umowy,

— migrację danych do systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna,

— przy czym wymagania dla systemu, jego poszczególnych elementów i usług koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 289 757.10 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300
30216110
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621
Hauptort der Ausführung:

powiat działdowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje dostawę:

— zestawów komputerowych – 2 szt.,

— skanera dokumentowego – 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 684.61 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 100
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla części 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000 PLN.

Dla części 2 Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla części 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym co najmniej 1 zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym zobowiązania kontrahentów/interesantów, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto każde,

— co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto każde,

— dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

• co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika projektu, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. kierowała wykonaniem co najmniej 2 projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia) pełniąc funkcję kierownika lub zastępcy lub równoważną (tj. związaną z kierowaniem pracą zespołu), o łącznej wartości tych 2 projektów nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto,

• co najmniej 1 osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów o łącznej wartości tych 2 projektów nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto,

• co najmniej 1 osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu finansowego lub księgowego o łącznej wartości tych 2 projektów nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.

Dla części 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN brutto każda.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

W oparciu o załącznik nr 7.1, 7.2 do SIWZ – wzory umów

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/03/2020
Ortszeit: 12:05
Ort:

Starostwo Powiatowe, 13-200 Działdowo, ul. Kościuszki 3, POLSKA (sala konferencyjna)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020