Dienstleistungen - 78024-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Bulgarien-Varna: Desinfektion und Schädlingsbekämpfung

2020/S 033-078024

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Oblastna direktsiya po bezopasnost na hranite — Varna
Nationale Identifikationsnummer: 176986109
Postanschrift: ul. „Sofroniy Vrachanski“ No. 19
Ort: Varna
NUTS-Code: BG331 Варна
Postleitzahl: 9000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Eliyana Radeva
E-Mail: rvs_03@nvms.government.bg
Telefon: +359 52655807
Fax: +359 52655814

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://babh.government.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://babh.government.bg/op

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: ветеринарномедицинска дейност, здравеопазване на животните и контрол по безопасност на храните

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Предоставяне на услуги по ликвидиране на огнище на болестта африканска чума по свинете, възникнало на територията на „Свинекомплекс Брестак“ АД с ЕИК 127575154, находящо се в с. Брестак, общ. Вълчи до

Referenznummer der Bekanntmachung: 05346-2020-0001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90921000 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ликвидиране на огнище на болестта африканска чума по свинете, възникнало на територията на „Свинекомплекс Брестак“ АД с ЕИК 127575154, находящо се в с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км зона около огнището; транспортиране, разтоварване и загробване на труповете; товарене, транспортиране и разтоварване на фуража, който се намира на територията на свинекомплекса; почистване, първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани по горепосочените дейности, с 2 обособени позиции.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 855 042.32 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км зона около огнището; транспортиране, разтоварване и загробване на труповете, товарене, транспортиране

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90921000 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

Обявеното първично огнище на заболяването африканска чума по свинете в животн. обект на „Свинекомплекс Брестак“ АД, нах. се в земл. на с. Брестак, общ.Вълчи дол, обл. Варна, и 3-км зона около огнището

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Извършване на мероприятия по хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км зона около огнището; транспортиране, разтоварване и загробване на труповете, товарене, транспортиране и разтоварване на фуража, който се намира на територията на свинекомплекса.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на мероприятия по първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, както и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90921000 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна
Hauptort der Ausführung:

Обявеното първично огнище на заболяването африканска чума по свинете в животновъден обект на „Свинекомплекс Брестак“ АД, нах. се в земл. на с. Брестак, общ.Вълчи дол, обл. Варна, и 3-км зона около огнищ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Извършване на мероприятия по първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на „Свинекомплекс Брестак“ АД, както и в 3-км надзорна зона около огнището.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Африканската чума по свинете (АЧС) е особено опасно заболяване, което засяга домашните и дивите свине. Болестта има тенденция към изключително бързо разпространение, предизвиква заболеваемост и смъртност при свинете, достигаща 100 %. До момента няма разработени ваксини за профилактика. Единственият метод за борба е stamping-out (тотална ерадикация). АЧС, проникнала веднъж на територията на дадена страна, има тенденция да остане ендемична. Болестта може да се предава пряко от животно на животно или непряко чрез заразени предмети и продукти. Вирусът може да оцелее в продължение на няколко месеца. Той може да се разпространява чрез дрехи, с обувки или с месни продукти, домашно приготвени, които са заразени, заболяването може да бъде пренесено механично от човек. Мерките, които се предприемат при потвърждаване на АЧС при домашни свине:

1. Незабавно умъртвяване на всички налични прасета в животновъдния обект с потвърдена диагноза АЧС, както и животни, попадащи в 3-км зона около огнинщето, по начин, гарантиращ неразпространяване на вируса АЧС.

2. Унищожаването на труповете на умрелите и умъртвените прасета.

3. Обработка на всички предмети, материали и отпадъци, храна за животни, за които съществува вероятност да са контаминирани с причинителя на заболяването.

4. Унищожаването на всички материали за еднократна употреба, за които има вероятност да са контаминирани с причинителя на заболяването.

5. Механично почистване и дезинфекция на използваните сгради и помещения, транспортните средства, използвани за превоз на труповете, оборудване, постеля, тор и екскременти, след умъртвяването на прасетата и унищожаване на труповете им.

Към настоящия момент на територията на област Варна, община Въчли дол, с. Брестак е регистрирано 1 огнище на зараза в индустриален свинекомплекс „Брестак“ АД и със заповед на кмета на община Вълчи дол № 15 от 8.1.2020 г. е обявено частично бедствено положение на територията на общината. Предвид реалната опасност от широко разпространение на болестта, която е предпоставка за нанасяне на огромни икономически загуби на селското стопанство, е необходимо незабавно предприемане на дейности по умъртвяване, транспортиране, разтоварване и загробване и дезинфекция. Неизпълнението или забавата на действията, свързани с недопускането по-нататъшното разпространение на заразата африканска чума по свинете, може да се разглежда като неизпълнение на нормативноустановени задължения на БАБХ в лицето на ОДБХ — Варна, регламентирани в Закона за ветеринарномедици

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км зона около огнището, транспортиране, разтоварване и загробване на труповете; товарене, транспортиране и разтоварв

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Хидрострой България“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 204736650
Postanschrift: ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2
Ort: Силистра
NUTS-Code: BG325 Силистра
Postleitzahl: 7500
Land: Bulgarien
E-Mail: hidrostroi_bulgaria@abv.bg
Telefon: +359 894522791
Fax: +359 894522791

Internet-Adresse: http://www.hidrostroi_bulgaria@abv.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 600 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 600 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на мероприятия по първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на „Свинеко

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Пест Корект“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 204403239
Postanschrift: ж.к. „Св. Троица“, бл. 355, вх. А, ет. 7, ап. 20
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: pestcorrect.georgiev@gmail.com
Telefon: +359 877644717
Fax: +359 877644717

Internet-Adresse: http://www.pestcorrect.georgiev@gmail.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 255 042.32 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 255 042.32 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020