Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78101-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2020/S 033-078101

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapest Főváros Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_91156031
Postanschrift: Városház utca 9–11.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1052
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kittka Dalma
E-Mail: KittkaD@Budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.budapest.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.budapest.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Általános közigazgatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Buda-Közép-8. számú védvonalszakasz tervezése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000910262019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71240000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Budapest, Buda-Közép árvízvédelmi szakasz 8. számú védvonalszakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71313400
71313410
71322400
71630000
90712400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, Budapest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tervezési szerződés keretében Budapest, Buda-Közép árvízvédelmi szakasz 8. számú védvonal szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása.

A fix védmű jelenlegi hossza a 8. védvonalszakaszon: Óbudai rakpart, HÉV pálya (7+428,8 - 10+515,5) - 3,09 km.

A területen a meglévő árvízvédelmi rendszer fejlesztésének megtervezése a feladat, amely tervezés során az alábbi munkarészek elvégzése szükséges:

1. Döntés-előkészítő tanulmány, mely - többek között - az alábbi munkarészeket tartalmazza:

— Előzetes geodéziai felmérés

— Előzetes geotechnikai feltárás

— Talajvizsgálati jelentés

— Előzetes terület-igénybevétel meghatározás

— Műszaki megoldások vizsgálata:

— Költségbecslés

— Összehasonlító elemzés és javaslat

2. Vízjogi létesítési engedélyezési tervcsomag elkészítése és engedély megszerzése: Megrendelő összehasonlító elemzés és tervezői javaslat alapján meghozott döntése értelmében a kiválasztott műszaki megoldás megtervezése 3,09 km hosszban mind az alépítmény, mind a felszín feletti létesítmények tekintetében.

3. Védműhöz kapcsolódó egyéb létesítések engedélyezési tervezési és egyéb tervezési feladatok:

— vízelvezetés, szennyvízelvezetés, vízellátás engedélyes terveinek elkészítése,

— közvilágítás, közműkeresztezések és közműkiváltások, utak engedélyes terveinek elkészítése,

— esetlegesen szükséges raktárépület építési engedélye

— terület-igénybevétel meghatározás

— változási vázrajz és kimutatás

— környezeti munkarész

— favédelmi, fakivágási terv

— Előzetes Régészeti Dokumentáció és Lőszer-mentesítési terv

4. Tendertervcsomag elkészítése a következő fejezetekkel:

3. kötet - „Megrendelői követelmények”;

4. kötet - „Egyösszegű Ajánlati Ár felbontása”;

5. kötet - „Tervdokumentáció” (Ajánlati terv).

Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

A részletes, tételes mennyiségeket, a műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletes jellemzőit és szakmai követelményekeit a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: M/2 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: M/2 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: M/2 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP 1.4.0

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény tervezési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Káré Anett Eszter (00885).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 241-592066
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Buda-Közép-8. számú védvonalszakasz tervezése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Az eljárás a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglaltak alapján visszavonásra került.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020