Dienstleistungen - 78108-2020

17/02/2020    S33

Magyarország-Szekszárd: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 033-078108

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73704322
Postai cím: Béla király tér 8.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
E-mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Telefon: +36 74504109
Fax: +36 74510271
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekszard.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” tervezés

Hivatkozási szám: EKR000147352019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása” azonosítószámú és elnevezésű projekt keretében a teljes körű megvalósításához szükséges dokumentáció (engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk, szakvélemények, közműtervek és nyilatkozatok stb.), a tervdokumentációk alapján az építőipari normagyűjtemény szerinti tételazonosítókat alkalmazó tételes tervezői költségvetések, látványtervek elkészítése. Az hatósági, szakhatósági, közmű, üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a jogerős építési és a megvalósításhoz szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése, kivitelezés során a kötelező mértékű tervezői művezetés biztosítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tágabb tervezési terület Szekszárd belvárosában a Tinódi utca - Széchenyi utca - Szent István tér - Séd patak által határolt tömb, melyen belül a fő beavatkozási területek:

a) Liszt Ferenc tér

b) 160-as lakóház és a Babits Mihály Kulturális Központ közti tér, valamint a Prométheusz park zöldítése és a meglévő játszótér teljes átépítése

c) Szent István tér 4 sávos út és sétány közti sávja a Múzeumtól nyugatra

d) Luther tér.

A tervezés során a TOP 6.3.2-16 pályázati kiírásban támogatott tev-eket, az ott előírt arányban kívánja az Önk. megvalósítani. A tervezés során a pályázati kiírásnak való teljes megfelelés alapkövetelmény.

Liszt tér (hrsz.: 1919/15; 1918/3; 1917/3;2556); Szent István tér 4 sávos út és sétány közti sávja a Múzeumtól nyugatra (hrsz.: 2706; 2709/14); Luther tér (hrsz.: 3950/1; 3945; 3913; 2705/2; 3950/2); 160-as lakóház és a Babits Mihály Kulturális Központ közti tér, valamint a Prométheusz park zöldítése és a meglévő játszótér teljes átépítése (hrsz.: 2557/2; 2708; 2541)

38 415 m2 teljes terület (Prométheusz-park nélkül: 30 061 m2)

19 204 m2 zöldfelület (Prométheusz-park nélkül: 12 999 m2)

18 671 m2 burkolt felület (Prométheusz-park nélkül: 16 918 m2)

422 m2 szökőkúti vízfelület (Prométheusz-park nélkül: 26 m2)

118 m2 játszótéri felület (Prométheusz-park nélkül: 118 m2)

Igények:burkolt felület csökkentése 12,8- 24,44 %-al (2398- 4565 m2), burkolt felület felújítása,zöld felület növelése 12,12- 23,54 %-al (2328-4521 m2),játszótéri felület növelése 200-300 %-al (236-354 m2),parkolók kialakítása 80-105 db

a)Liszt tér (hrsz.: 1919/15; 1918/3; 1917/3;2556):8350 m2 teljes terület,1890 m2 zöldfelület,26 m2 szökőkúti vízfelület,6434 m2 burkolt felület,4 db szobor,223 fm csapadékvíz hálózat (zöld színű a térképen),163 fm szennyvíz hálózat (pink színű a térképen)

124 fm ivóvízhálózat (kék színű a térképen)Igények:burkolt felület csökkentése 10-20 %-al (643-1286 m2), burkolt felület felújítása,zöld felület növelése 30-70 %-al (643-1286 m2),20-25 db parkoló kialakítása

b) 160-as lakóház és a Babits Mihály Kulturális Központ közti tér, valamint a Prométheusz park zöldítése és a meglévő játszótér teljes átépítése (hrsz.: 2557/2; 2708; 2541),13400 m2 teljes terület,410 fm csapadékvíz hálózat (zöld színű a térképen),80 fm szennyvíz hálózat (pink színű a térképen),50 fm ivóvízhálózat (kék színű a térképen)160 lakásos lakóház és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti tér:5046 m2 teljes terület,570 m2 zöldfelület,4358 m2 burkolt felület,118 m2 játszótéri felület

Igények:burkolt felület csökkentése 20-40 %-al (872- 1744 m2), burkolt felület felújítása,zöldfelület növelése 150-300 %-al (855- 1710 m2),játszótéri felület növelése 200-300 %-al (236-354 m2),20-30 db parkoló kialakítása;Prométheusz Park:8354 m2 teljes terület,6205 m2 zöldfelület,1753 m2 burkolt felület,396 m2 szökőkúti vízfelület,Igények:zöldfelület növényanyag vizsgálata, nővény anyag felújítására, pótlására való javaslat

c) Szent István tér 4 sávos út és sétány közti sávja a Múzeumtól nyugatra (hrsz.: 2706; 2709/14):12140 m2 teljes terület

8320 m2 zöld felület,3820 m2 burkolt felület,3 db szobor,12 db emlékmű,390 fm csapadékvíz hálózat (zöld színű a térképen)

20 fm szennyvíz hálózat (pink színű a térképen),300 fm ivóvízhálózat (kék színű a térképen,Igények:burkolt felület csökkentése 5-10 %-al (191-382 m2) burkolt felület felújítása,zöldfelület növelése 2-5 %-al (164-416 m2)

d) Luther tér (hrsz.: 3950/1; 3945; 3913; 2705/2; 3950/2)4525 m2 teljes terület,2219 m2 zöldfelület,2306 m2 burkolt felület,1 db szobor,73 fm csapadékvíz hálózat (zöld színű a térképen),134 fm szennyvíz hálózat (pink színű a térképen),95 fm ivóvízhálózat (kék színű a térképen)Igények:burkolt felület csökkentése 30-50 %-al (692-1153 m2), burkolt felület felújítása,zöldfelület növelése 30-50 %-al (666- 1109 m2),40-50 db parkoló kialak-a

Nyertes AT a tervezési feladat tárgyát képező építési ber-ra von-ó árazott költségvetést készít, vmint javaslatot tesz az AK számára a teljesítés ütemezésére von.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt időtartama (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

II.2.14)További információk

Érékelés: ár fordított arányosítás, MK 1-4.: egyenes arányosítás. Adható: 0-10 pont.Részl KD. Az ár szempont alátámasztására az egyösszegű n. ajánlati ár bontása, MK 1-3. szempont alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE szakmai önéletrajza, végz ig okirata és rend állási nyil-a KD szerint. AT nem csat v SZE-t egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlat érvénytelenségét eredm.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 191-464202
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

„TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban beérkezett valamennyi ajánlat a becsült értéket és Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladják és a pótfedezet nem biztosítható, az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

Ajánlattevők:

I. ZAHORA Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 2161 Csomád, Zahora Utca 9. 13859392-2-13

II. Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464-2-41

III. MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. 13079909-2-43

IV. SPP Architecture Kft., 1143 Budapest Hungária körút 83. 25936333-2-42 és Park Terv Stúdió Kft., 1119 Budapest, Lecke utca 4. II/3. 24693275-2-43 és Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 Budapest, Zsinór

Utca 38-40. 23139640-2-41

V. Ekho Építész Műterem Kft., 1118 Budapest, Zólyomi út 18/b. 12938263-2-43

VI. Fontos Mérnök Stúdió Kft., 6726 Szeged, Sas utca 6. 4a. 24214953-2-06

VII. Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71. 14541744-2-41

VIII. Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft., 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. 22799894-2-43

IX. Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft., 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 2. 24366555-2-41

X. Mundus Viridis Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 3. II. em. 10. 12858336-2-15

XI. Pécsépterv Stúdió Szolgáltató Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 11001036-2-02

XII. Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft., 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 10466267-2-41

XIII. UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. 12108129-2-43

XIV. Város-Teampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. 13960894-2-41

XV. Urban Concept Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, 1112 Budapest, Kápolna utca 18. 14674710-2-43 és ZIP Architects Kft., 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinzsky utca 44. 25880689-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ alapján.

Feltételes eljárás: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés].

II.1.6) pont részletesen: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja az alábbiakra figyelemmel:

A tervezési feladat megvalósíthatósága komplex, egységes koncepciót igényel: az egyes akcióterületek/részek egymással határos, egybefüggő területek, a tervezési terület egységesen alkot projektcélt az Ajánlatkérő szempontjából. Az egyes akcióterületek lehatárolása sem oldható meg egyszerűen.

A területek egymással határosak, ezért esetükben jelentős, műszaki összefüggések állnak fenn, a területek közművei egymással összefüggenek, egymáshoz kapcsolódnak, különösen a földalatti közművekre igaz ez.

A tervezési munka során – amennyiben részajánlattételi lehetőség lenne biztosítva – az egyes akcióterületek, azaz a közbeszerzés egyes részeinek tervezői a közös közművek (de egyéb más feladatok, pl. utak, parkolók) engedélyeztetése kapcsán külön-külön egyeztetnének nyertes ajánlattevők a szolgáltatókkal, nem feltétlenül ugyanazon elképzeléseik lennének, nem feltétlenül ugyanazon műszaki elképzelésekkel rendelkeznének az egyes műszaki feladatok megvalósulása tekintetében.

Mivel egymással nem állnának kapcsolatban szerződéses kapcsolat híján, így a tervezési tevékenységek egymásra épülése, egymáshoz kapcsolódása miatt valamely rész nem megfelelő teljesítése esetén – ha ennek felelőssége nem összpontosul egy kézben – a megfelelő teljesítés összehangolása az egyes részek nyertesei között nem lenne biztosítható megfelelő módon, ami veszélyeztetné a projekt időbeli megvalósítását és ajánlatkérő igényének való megfelelést is.

A projekt sikeres megvalósítását biztosítja az egybefüggő, egységes akcióterületek vonatkozásában a tervezési munka eredményeképpen létrejövő egységes, egymással komplementer módon történő megjelenés, amelyet csak egy tervezővel kötött szerződés biztosíthat, részajánlattétel biztosítása esetén az egységes arculat és ajánlatkérői elképzelés megvalósulása nem lenne biztosított.

A négy akcióterület tervezésére a beérkező ajánlatok alapján ajánlatkérő nem feltétlenül tudja kompletten biztosítani a fedezetet, így elképzelhető, hogy nem mind a négy területre köthető szerződés a nyertes ajánlattevővel.

A különböző gazdasági szereplők, szakági tervezők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/02/2020