Dienstleistungen - 78158-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Abholung von Siedlungsabfällen

2020/S 033-078158

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Postanschrift: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-103
Land: Polen
E-Mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261262198
Fax: +48 261262314

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 120/KPW/INFR/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych – 20 03 01, szkła – 20 01 02, tworzyw sztucznych – 20 01 39, papieru i tektury – 20 01 01, w kompleksach wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia na terenie miasta Gdyni, Gdańska, Helu i gminy Kosakowo:

— część I Grupa Zabezpieczenia Gdańsk,

— część II Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie,

— część III Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Witomino,

— część IV Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Pogórze,

— część V Sekcja Obsługi Infrastruktury w Helu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 884 888.47 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I Grupa Zabezpieczenia Gdańsk

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych – 20 03 01, szkła – 20 01 02, tworzyw sztucznych – 20 01 39, papieru i tektury – 20 01 01, w kompleksach wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia na terenie miasta Gdyni, Gdańska, Helu i gminy Kosakowo: część I Grupa Zabezpieczenia Gdańsk

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość odbioru zwiększonej prognozowanej ilości m3 odpadów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości m3 do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 40 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilości m3 w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie odbioru prognozowanej ilości m3. W takim przypadku zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość m3, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych – 20 03 01, szkła – 20 01 02, tworzyw sztucznych – 20 01 39, papieru i tektury – 20 01 01, w kompleksach wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia na terenie miasta Gdyni, Gdańska, Helu i gminy Kosakowo: część II Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość odbioru zwiększonej prognozowanej ilości m3 odpadów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości m3 do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 40 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilości m3 w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie odbioru prognozowanej ilości m3. W takim przypadku zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość m3, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość wskazana w pkt II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) jest wartością brutto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Witomino

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych – 20 03 01, szkła – 20 01 02, tworzyw sztucznych – 20 01 39, papieru i tektury – 20 01 01, w kompleksach wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia na terenie miasta Gdyni, Gdańska, Helu i gminy Kosakowo: część III Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Witomino

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość odbioru zwiększonej prognozowanej ilości m3 odpadów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości m3 do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 40 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilości m3 w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie odbioru prognozowanej ilości m3. W takim przypadku zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość m3, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość wskazana w pkt II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) jest wartością brutto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Pogórze

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych – 20 03 01, szkła – 20 01 02, tworzyw sztucznych – 20 01 39, papieru i tektury – 20 01 01, w kompleksach wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia na terenie miasta Gdyni, Gdańska, Helu i gminy Kosakowo: część IV Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Pogórze

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość odbioru zwiększonej prognozowanej ilości m3 odpadów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości m3 do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 40 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilości m3 w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie odbioru prognozowanej ilości m3. W takim przypadku zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość m3, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość wskazana w pkt II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) jest wartością brutto.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część V Sekcja Obsługi Infrastruktury w Hel

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Hel

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych – 20 03 01, szkła – 20 01 02, tworzyw sztucznych – 20 01 39, papieru i tektury – 20 01 01, w kompleksach wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia na terenie miasta Gdyni, Gdańska, Helu i gminy Kosakowo: część IV Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Pogórze

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość odbioru zwiększonej prognozowanej ilości m3 odpadów z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia prognozowanej ilości m3 do ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiącej 40 % zamówienia podstawowego), na warunkach zawartej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przekroczenia prognozowanej ilości m3 w trakcie trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest przekroczenie odbioru prognozowanej ilości m3. W takim przypadku zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiście zużytą ilość m3, na podstawie dodatkowej faktury wystawionej raz w roku rozliczającą powyższą różnicę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość wskazana w pkt II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) jest wartością brutto.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 213-523332
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część I Grupa Zabezpieczenia Gdańsk

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część II Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remondis Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Zawodzie 18
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-981
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 786 837.28 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 384 566.57 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część III Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Witomino

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PRSP Sanipor Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sportowa 8
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 81-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 511 779.48 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 617 496.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część IV Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Pogórze

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Dębogórska 148
Ort: Rumia
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 84-230
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 203 691.45 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 247 008.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Część V Sekcja Obsługi Infrastruktury w Helu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Elwoz Eco Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Słupska 2
Ort: Sierakowice
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 83-340
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 496 716.45 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 635 817.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wartości wskazane w pkt II.1.7) „Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)” oraz — V.2.4) „Całkowita końcowa wartość umowy/części” są wartościami brutto (z VAT).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020