Dienstleistungen - 78168-2020

17/02/2020    S33

Sverige-Borlänge: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

2020/S 033-078168

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Rödavägen 1
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 781 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Elin Skarin
E-post: elin.skarin@trafikverket.se
Telefon: +46 101232550
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trafikverket.se
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsultuppdrag - Delprojektledare Miljö- och planprocesser, Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs kommun, Västra Götalands Län

Referensnummer: 2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar konsulttjänst, resurskonsult som Delprojektledare miljö- och planprocesser.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 760 500.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311220 Vägingenjörstjänster
71311230 Järnvägsingenjörstjänster
71313000 Miljötekniska konsulttjänster
71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation
90700000 Miljötjänster
90712000 Miljöplanering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar konsulttjänst, resurskonsult som Delprojektledare miljö- och planprocesser.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Intervju-mervärde / Viktning: 20
Pris - Viktning: 80
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option om tidsförlängning 1 år.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 233-571657
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Konsultuppdrag - Delprojektledare Miljö- och planprocesser, Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs kommun, Västra Götalands Län

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: RK PROJEKTLEDNING AB
Nationellt registreringsnummer: SE556787057001
Postadress: Västra Götaland
Ort: Lysekil
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 453 91
Land: Sverige
E-post: roger.karlsson@telia.com
Telefon: +46 523660069
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 760 500.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020