Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78313-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Dienstleistungen im Straßenbau

2020/S 033-078313

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35919001
Postanschrift: Dúbravská cesta 14
Ort: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK010
Postleitzahl: 841 04
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Andrej Záhorec
E-Mail: andrej.zahorec@ndsas.sk
Telefon: +421 258311049

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ndsas.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127p://

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa

Referenznummer der Bekanntmachung: DZM/2019/0048/0002
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71311220
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71311220
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
NUTS-Code: SK010
Hauptort der Ausführung:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 045-103481

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
06/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Alfa 04 a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35889853
Postanschrift: Jašíkova 6
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010
Postleitzahl: 821 03
Land: Slowakei
E-Mail: sekretariat@alfa04.sk
Telefon: +421 48291222
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ESP Consult, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 46092404
Postanschrift: Vicenzy 2209/8A
Ort: Šamorín
NUTS-Code: SK01
Postleitzahl: 931 01
Land: Slowakei
E-Mail: info@espconsult.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 530 619.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71311220
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
NUTS-Code: SK010
Hauptort der Ausführung:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 882 441.80 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Alfa 04 a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35889853
Postanschrift: Jašíkova 6
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010
Postleitzahl: 821 03
Land: Slowakei
E-Mail: sekretariat@alfa04.sk
Telefon: +421 48291222
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ESP Consult, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 46092404
Postanschrift: Vicenzy 2209/8A
Ort: Šamorín
NUTS-Code: SK01
Postleitzahl: 931 01
Land: Slowakei
E-Mail: info@espconsult.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dodatok č. 2 k ZM/2019/0048

Dodatkom uzatvoreným v zmysle §18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom dodatku sú zmeny v Časti 1 Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie Čl. 4 "Cena diela č. 1, Platobné a fakturačné podmienky"; v Časti 2 Zmluvné podmienky na vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP Čl. 4 " Cena diela č. 2, Platobné a fakturačné podmienky"; v Časti 3 Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie na ponuku Čl. 4 "Cena diela č. 3, Platobné a fakturačné podmienky" a v Časti 6 Spoločné zmluvné podmienky Čl. 3 "Spoločné ustanovenia o cene, Platobné a fakturačné podmienky".

Dodatkom č. 2 sú v súlade so súťažnými podkladmi definované platby za skutočne vykonané a odsúhlasené geodetické a geologické práce.

Dodatkom č. 2 sa vzhľadom na zmeny dokumentácie v stupni DSP primerane upravujú aj ceny Diela č. 2 (Oznámenie 8a) a Diela č. 3. (DP) a upresňuje sa zoznam subdodávateľov.

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela je navýšenie o 342 632,60 EUR bez DPH.

Predchádzajúce zmeny: Dodatok č. 1.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Upresnenie rozsahu a obsahu diela z dôvodu viacerých zmien v riešení dokumentácie rýchlostnej cesty v stupni DSP voči predchádzajúcemu stupňu dokumentácie (DÚR), ktorý bol súčasťou súťažných podkladov. Zmeny boli vyvolené nutnosťou zapracovania stanovísk tretích strán do projektovej dokumentácie a nutnosťou zohľadnenia výsledkov prieskumov a aktualizácií priebehu inžinierskych sietí. Dôvody zmien nemohol verejný obstarávateľ ani zhotoviteľ v čase procesu verejného obstarávania a uzavretia zmluvy predvídať.

Zapracovaním daných požiadaviek dochádza celkovo k zrušeniu 31 objektov z pôvodnej objektovej skladby, pribudlo 36 nových objektov a pri 11 objektoch dochádza k zmene rozsahu diela.

V súvislosti s danými zmenami vznikla potreba geodetických prác nad rámec stanovený v zmluve a pri geologických prácach došlo k zníženiu predpokladaných množstiev merných jednotiek jednotlivých druhov prác.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 539 809.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 882 441.80 EUR