Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78319-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Tschechien-Prag: Software-Wartung und -Reparatur

2020/S 033-078319

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nationale Identifikationsnummer: 00551023
Postanschrift: Na Poříčním právu 1/376
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 128 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Vendula Gergelová
E-Mail: vendula.gergelova@mpsv.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.mpsv.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zajištění údržby licencí pro vybrané komponenty komunikační a systémové infrastruktury MPSV

Referenznummer der Bekanntmachung: VZ 21/2008
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72267000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0
Hauptort der Ausführung:

Česká republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby licencí k dotčeným částem KSI spočívající v zajištění udržovacích (maintenance) poplatků za podporu a údržbu, včetně metodické podpory. Licencemi se dále rozumí plné (pro uživatele neomezené) licence a další typy licenčních nástrojů (maintenance) vztahující se k softwarovým produktům. Detailní seznam těchto licencovaných produktů je uveden ve Smlouvě.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 15/12/2008
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 028-065031

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: VZ 21/2008
Bezeichnung des Auftrags:

Zajištění údržby licencí pro vybrané komponenty komunikační a systémové infrastruktury MPSV

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
15/12/2008
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Anect, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25313029
Postanschrift: Vídeňská 125
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064
Postleitzahl: 619 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 670 792.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

K II.2.7) Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

— -----------------------------------

K V.2.4) Konečná hodnota zakázky je uvedena jako pravidelná měsíční hodnota údržby, nikoliv celková cena zakázky za celou dobu plnění. Původní měsíční hodnota údržby byla změněna (snížena) Dodatkem č. 1 a následně Dodatkem č. 2.

— -----------------------------------

Dodatkem č. 2 byly provedeny změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, cenový nárůst =0, snížení měsíční hodnoty údržby o 287 293 CZK bez DPH. Měsíční hodnota údržby bude tedy nově činit 383 499 CZK bez DPH.

— -----------------------------------

Dodatkem č. 1 (r. 2011) byla provedena změna měsíční hodnoty údržby snížením o 142 499 CZK bez DPH. Měsíční hodnota údržby činila na základě Dodatku č. 1 nově 528 293 CZK bez DPH.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
72267000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0
Hauptort der Ausführung:

Česká republika

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby licencí k dotčeným částem KSI spočívající v zajištění udržovacích (maintenance) poplatků za podporu a údržbu, včetně metodické podpory. Licencemi se dále rozumí plné (pro uživatele neomezené) licence a další typy licenčních nástrojů (maintenance) vztahující se k softwarovým produktům. Detailní seznam těchto licencovaných produktů je uveden ve Smlouvě.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 15/12/2008
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 386 499.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Anect, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25313029
Postanschrift: Vídeňská 125
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064
Postleitzahl: 619 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dodatkem č. 2 byly provedeny změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, cenový nárůst =0, snížení měsíční hodnoty údržby o 287 293 CZK bez DPH. Měsíční hodnota údržby bude tedy nově činit 383 499 CZK bez DPH.

Změny (snížení měsíční hodnoty údržby) zakázky byly provedeny s ohledem na skutečnost, že zadavatel považuje některé licence uvedené ve Smlouvě za nepotřebné a dále nechce být vázán povinností platit Poskytovateli za tyto nepotřebné licence poplatky.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Změny (snížení měsíční hodnoty údržby) zakázky byly provedeny s ohledem na skutečnost, že zadavatel považuje některé licence uvedené ve Smlouvě za nepotřebné a dále nechce být vázán povinností platit Poskytovateli za tyto nepotřebné licence poplatky.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 528 293.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 383 499.00 CZK