Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78320-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Tschechien-Jihlava: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 033-078320

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina
Nationale Identifikationsnummer: 01312774
Postanschrift: Fritzova 4260/4
Ort: Jihlava
NUTS-Code: CZ063
Postleitzahl: 586 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Iva Horáčková
E-Mail: i.horackova@seznam.cz
Telefon: +420 725403870

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://spucr.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spucr.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá

Referenznummer der Bekanntmachung: SPU 403039/2015
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063
Hauptort der Ausführung:

K.ú. Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, ČR

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 60
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2015/S 159-292693

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Bezeichnung des Auftrags:

Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/08/2015
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Geocart CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25567179
Postanschrift: Výstaviště 405/1
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ
Postleitzahl: 603 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 393 200.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71000000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063
Hauptort der Ausführung:

K.ú. Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, ČR

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy o dílo vyvolaná potřebou vytvoření nového DFC 3.1.4.1. = Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice vč. Její stabilizace. Počet MJ (100 bm) byl pro tento DFC stanoven na 15 MJ. Cena za 1 MJ byla stanovena po dohodě Objednatele a zhotovitele v částce 1 670,00 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných služeb v tomto novém DFC představuje hodnotu 25 050,00 CZK bez DPH. Dále dochází v této souvislosti ke snížení počtu MJ (ks) u DFC 3.2.3. z plánovaných 5 MJ na 4 MJ dle skutečnosti. Z tohoto důvodu dochází k méněpracím v hodnotě 3 400,00 CZK bez DPH.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 60
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 416 565.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Geocart CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25567179
Postanschrift: Výstaviště 405/1
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ
Postleitzahl: 603 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy o dílo vyvolaná potřebou vytvoření nového DFC 3.1.4.1. = Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, vč. její stabilizace. Počet MJ (100 bm) byl pro tento DFC stanoven na 15 MJ. Cena za 1 MJ byla stanovena po dohodě Objednatele a zhotovitele v částce 1 670,00 CZK bez DPH. Hodnota dodatečných služeb v tomto novém DFC představuje hodnotu 25 050,00 CZK bez DPH. Dále dochází v této souvislosti ke snížení počtu MJ (ks) u DFC 3.2.3. z plánovaných 5 MJ na 4 MJ dle skutečnosti. Z tohoto důvodu dochází k méněpracím v hodnotě 3 400,00 CZK bez DPH.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Na základě požadavku katastrálního úřadu došlo po vytvoření návrhu nového uspořádání pozemků ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, k.ú. Jilem u Sedletína a k.ú. Čachotín. Touto změnou došlo k odstranění tzv. „spůlné“ hranice pozemků a k odstranění velmi klikatícího se průběhu katastrální hranice, původně tvořené dnes již zmeliorovaným tokem. Přesný rozsah změny katastrální hranice byl stanoven až po kompletním projednání návrhu nového uspořádání pozemků.

Na základě těchto skutečnosti dochází tedy v vytvoření nového DFC 3.1.4.1. = Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice vč. Její stabilizace. Dále dochází v této souvislosti ke snížení počtu MJ (ks) u DFC 3.2.3. z plánovaných 5 MJ na 4 MJ dle skutečnosti.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 394 915.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 416 565.00 CZK