Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78350-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2020/S 033-078350

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postanschrift: Mińska 60
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 54-610
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Przybysz
E-Mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Telefon: +48 797-604-794
Fax: +48 71-357-90-97

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.kowr.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław
Postanschrift: ul. Mińska 60
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 54-610
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Przybysz
E-Mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.kowr.gov.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona całodobowa w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: WRO.WOP.260.13.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony mienia (obiektów), wchodzącego w skład

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiaru ewentualnych

Szkód mogących wystąpić w ochranianym mieniu, niezależnie od źródła zagrożenia. Przedmiot zamówienia

Podzielono na 18 odrębnych części zamówienia. Do zadań agencji ochrony należeć będzie m.in.: 1)dostawa i

Montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do monitorowania

Wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych urządzeń na swój

Koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy 2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe

Monitorowanie sygnałów przesyłanych przez lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie

Odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz Zamawiającemu. Warunki realizacji zamówieniaz

Awarte są w SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 9 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Katy Wrocławskie, Malczyce, Żórawina, Wrocław, Środa Śląska, Miękinia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gmin: Katy Wrocławskie, Malczyce, Żórawina, Wrocław, Środa Śląska, Miękinia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 6 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Oława, Domaniów, Kondratowice, Strzelin, Przeworno,

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Oława, Domaniów, Kondratowice, Strzelin, Przeworno,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 13 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Cieszków, Trzebnica, Wrocław, Syców, Prusice, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, Krośnice

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Cieszków, Trzebnica, Wrocław, Syców, Prusice, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, Krośnice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 14 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Jemielno, Niechlów, Góra

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Jemielno, Niechlów, Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 4 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Wołów, Wińsko, Brzeg Dolny

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Wołów, Wińsko, Brzeg Dolny

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 9 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Ciepłowody, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Ciepłowody, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 8 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Świdnica, Marcinowice, Dzierżoniów

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Świdnica, Marcinowice, Dzierżoniów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 7 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Żarów, Strzegom, Dobromierz, Jaworzyna Śląska

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Żarów, Strzegom, Dobromierz, Jaworzyna Śląska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 8 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Kłodzko, Szczytna

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Kłodzko, Szczytna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 6 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Nowa Ruda, Kłodzko, Radków

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy:Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Nowa Ruda, Kłodzko, Radków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 11 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Miłkowice, Kunice, Chojnów, Lubin, Rudna, Ścinawa, Ruja

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy:Miłkowice, Kunice, Chojnów, Lubin, Rudna, Ścinawa, Ruja

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 8 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Ruja, Bolków, Jawor, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Paszowice

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy:Ruja, Bolków, Jawor, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Paszowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 8 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Polkowice, Grębocice, Pęcław, Przemków

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy:Polkowice, Grębocice, Pęcław, Przemków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 7 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Mysłakowice, Jelenia Góra, Czarny Bór

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Mysłakowice, Jelenia Góra, Czarny Bór

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 7 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Wojcieszów, Świerzawa, Lubomierz, Złotoryja

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Wojcieszów, Świerzawa, Lubomierz, Złotoryja

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 5 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Pieńsk, Lubań, Siekierczyn, Leśna, Olszyna

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Pieńsk, Lubań, Siekierczyn, Leśna, Olszyna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 2 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Bogatynia, Zgorzelec

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Bogatynia, Zgorzelec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi monitoringu 2 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: Kamienna Góra, Mieroszów

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Kamienna Góra, Mieroszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.3.1 Do zadań agencji ochrony należeć będzie:

1) dostawa i montaż urządzeń monitoringu elektronicznego/lokalnego systemu alarmowego niezbędnego do

Monitorowania wszystkich obiektów wskazanych w danym przedmiocie zamówienia oraz podłączenie tych

Urządzeń na swój koszt do Centrum Monitorowania Wykonawcy w terminie do pierwszego dnia, od którego

Planowane jest rozpoczęcie obowiązywania umowy,

2) ochrona obiektów, realizowana poprzez ciągłe i całodobowe monitorowanie sygnałów przesyłanych przez

Lokalny system alarmowy, odbiór tych sygnałów i przekazywanie odpowiadających im informacji właściwym służbom oraz wskazanym przez Zamawiającego osobom, w tym min. ochrona przed kradzieżą (zadanie

Dotyczy również zabezpieczenia przed kradzieżą mienia ruchomego), zniszczeniem, dewastacją. Obserwacja

Osób, których zachowanie może wskazywać na próbę dokonania przestępstwa (np. uszkodzenie instalacji,

Wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego) oraz przeciwdziałanie przebywaniu na terenie obiektu

Osób nieupoważnionych, nietrzeźwych, usiłujących zakłócać ład i porządek. Szczegółowe zasady postępowania

W razie zagrożenia przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy.

3) ochrona bezpośrednia obiektów, polegająca na wysłaniu do nich patrolu ochronno-interwencyjnego (grupy

Interwencyjnej), wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, niezwłocznie po odebraniu sygnału

Alarmowego przez Centrum Monitorowania z lokalnego systemu alarmowego zamontowanego na Obiektach

O zagrożeniu mienia Zamawiającego,w celu wyeliminowania zagrożenia i udaremnienia powstania szkody w

Mieniu Zamawiającego,

4) natychmiastowa interwencja i dotarcie do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy za

Pomocą grup patrolowo-interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia, w czasie nie dłuższym

Niż 15min od momentu zgłoszenia,

5) działanie w sytuacji losowego zagrożenia np. pożaru, zalania wodą i innych trudnych warunków

Atmosferycznych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń obowiązkiem agencji ochrony będzie niezwłoczna

Interwencja zmierzająca do uniknięcia skutków, zapobieżenia szkodzie oraz znacznego ograniczania działania

Czynnika szkodliwego,

6) wykonywanie bieżącej konserwacji systemu monitoringu elektronicznego oraz lokalnego systemu

Alarmowego, w sposób zapewniający ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie,

7) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu umowy ochrony mienia, w

Szczególności: rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych,

8) sporządzanie raportów miesięcznych odzwierciedlających wszystkie sygnały, zdarzenia jakie miały miejsce

Na danym obiekcie,

9) zgłaszanie usterek, awarii oraz wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas pełnienia usługi ochrony,

3.3.2 Ilość kamer powinna być dobrana proporcjonalnie do ilości budynków na danym obiekcie, tak by obraz

Ze wszystkich zamontowanych na danym obiekcie kamer obejmował swym zakresem każdy budynek. Dla

Obiektów, gdzie jest tylko 1 budynek, należy przewidzieć min. 2 kamery. Dla obiektów na których jest od 2-4

Budynków/budowli – min. 4 kamery. Dla pozostałych obiektów min. 6 kamer.

3.3.3 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące usługi wymienione

W ust. 3.3.1 pkt. 2) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Pozostałe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone

W art. 22 ust. 1 ustawy dot.: 1. posiadania koncesji do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia.

2 posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN 5.3 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. należytego wykonania lub wykonywania (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 usług elektronicznego systemu monitoringu całodobowego ochrony osób i mienia realizowanych w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w budynkach niezamieszkałych, gospodarczych Dokładny opis zawarto w SIWZ

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

Podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach przewidzianych w art. 144 PZP, jak również w

Przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi b)

Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:c) Zmiany będące następstwem

Zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego.

2) Zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia niezależnie od

Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych.

Warunki realizacji umowy i warunki jej zmiany zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do

SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Postępowanie na podstawie art. 138g ust.1 pkt1 - art.138n, oraz 138p-138s ustawy PZP Otwarcie ofert w dniu 24/02/2020 o godz. 10:45 następi poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i

Dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest

Jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert które odbędzie się Krajowym Ośrodku Wsparcia

Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 24/02/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.

5 pkt. 1) ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodne co do treści z

Załącznikiem nr 2 do SIWZ;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

Przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

Podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, Wykonawca zobowiązany jest

Załączyć do oferty: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zgodne co do

Treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

Na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunek udziału w postepowaniu dotyczący kompetencji lub

Uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, tj. koncesji do wykonywania działalności w

Zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej Wykonawca zobowiązany jest

Załączyć do oferty: aktualną koncesję do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony

Osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na

EPUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez

Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest

Podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Kryteria oceny ofert: Cena 90 % Doświadczenie 10 %

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020