Bauleistung - 78386-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 033-078386

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. Bytomska 7
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 70-603
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Świtkiewicz-Ott
E-Mail: przetargi@port.szczecin.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.port.szczecin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanych na działce 4/5 obręb 1084 Szczecin – Śródmieście na terenie portu w Szczecinie.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanych na działce 4/12 (dawniej 4/5) obręb 1084 Szczecin – Śródmieście na terenie portu w Szczecinie.

Zamówienie obejmuje:

— roboty rozbiórkowe,

— wycinkę drzew i krzewów, wraz z usunięciem karp,

— wycinkę i usunięciem faszyny,

— budowę nowego pola odkładu urobku zlokalizowanego w północnej części wyspy,

— przebudowę istniejącego, wschodniego pola odkładu urobku,

— budowę dróg transportowych zlokalizowanych na koronach wałów,

— wykonanie urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania pól (m.in. mnichów, kolektorów zrzutowych, osadników, wyposażenia technologicznego w postaci reperów i piezometrów).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 56 148 035.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanych na działce 4/12 (dawniej 4/5) obręb 1084 Szczecin – Śródmieście na terenie portu w Szczecinie.

Zamówienie obejmuje: roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów, wraz z usunięciem karp,wycinkę i usunięciem faszyny,budowę nowego pola odkładu urobku zlokalizowanego w północnej części wyspy, przebudowę istniejącego, wschodniego pola odkładu urobku, budowę dróg transportowych zlokalizowanych na koronach wałów, wykonanie urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania pól (m.in. mnichów, kolektorów zrzutowych, osadników, wyposażenia technologicznego w postaci reperów i piezometrów).

Roboty rozbiórkowe dotyczą dróg technologicznych zlokalizowanych na koronie nasypów przewidzianych do przebudowy, mnichów i wylotów: Mn 1a i Mn8, przepustu odwadniającego, istniejącego pola wschodniego. Wyloty mnichów Mn5 i Mn6 podlegają zaślepieniu, natomiast zasypaniu - rów odwadniający zlokalizowany za północną groblą odstojnika OS-1.

Budowa nowego pola odkładu urobku zlokalizowanego w północnej części wyspy obejmuje pole PR-7 i PR-6 pełniącego funkcję odstojnika, a pola dla odłożenia urobku po zapełnieniu pola PR-7.

W ramach budowy pól należy wykonać: prace rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzewów, wraz z usunięciem karp, wycinkę i usunięcie faszyny, zebranie warstwy humusu z istniejącej grobli, wybranie gruntu w zakresie projektowanej geometrii grobli wokół pola i odstojnika,rozbiórka powierzchniowej warstwy istniejących grobli od strony wewnętrznej, wykonanie wykopu roboczego pod osadnik w rejonie projektowanego mnicha i pod kolektor zrzutowy, usypanie grobli z piasku grubego, wykonanie zbrojenia nasypów z geotkaniny, zagęszczenie gruntu, profilowanie skarp, budowa osadnika, budowa schodów gruntowych (terenowych), wykonanie mnichów i kolektorów zrzutowych, umocnienie korony grobli geowłókniną i nasypem z kruszbetu, wykonanie drogi technologicznej na koronie grobli, umocnienie skarp grobli poprzez pokrycie warstwą humusu i obsiew mieszanką traw, wyposażenie pola w urządzenia technologiczne – repery i piezometry.

W ramach przebudowy istniejącego, wschodniego pola odkładu urobku należy, zwiększyć jego pojemność poprzez podwyższenie istniejących i budowę nowych grobli umożliwiających wydzielenie dwóch obszarów odkładu – pola refulacyjnego PR- 1 (z odstojnikiem OS-1) w części północnej i pola refulacyjnego PR-3 (z odstojnikiem PR- 4) w części południowej. Odstojniki OS-1 i PR-4 muszą być dostosowane do wypełnienia refulatem po wykorzystaniu pól PR-1 i PR-3.

Należy wykonać: prace rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzewów, wraz z usunięciem karp, wycinkę i usunięciem faszyny, zebranie warstwy humusu z istniejącej grobli, usunięcie warstwy nasypów niekontrolowanych,wytyczenie tras nowych grobli, stanowiących granicę pola (odstojnika) PR 4 od strony zachodniej, wykonanie wykopu roboczego pod nowe groble, usypanie grobli z piasku grubego, wykonanie zbrojenia nasypów z geotkaniny, zagęszczenie gruntu, profilowanie skarp, budowa 2 szt. osadników, budowa 2 szt. schodów gruntowych (terenowych), wykonanie mnichów i kolektorów zrzutowych, umocnienie korony grobli geowłókniną i nasypem z kruszbetu, wykonanie drogi technologicznej na koronie grobli, umocnienie skarp grobli poprzez pokrycie warstwą humusu i obsiew mieszanką traw, wyposażenie pola w urządzenia technologiczne – repery i piezometry.

Zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w zakresie: robót rozbiórkowych, wycinki drzew i krzewów,budowy nowych pół odkładu urobku, przebudowy istniejących pól odkładu urobku, budowy dróg transportowych zlokalizowanych na koronach wałów, wykonania urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania pól (m.in. mnichów, kolektorów zrzutowych, osadników, wyposażenia technologicznego w postaci reperów i piezometrów), stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg morskich i połączeń multimodalnych, Projekt nr POIiŚ 3.2-8 pn.: Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 020-044447
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanych na działce 4/5 obręb 1084 Szczecin – Śródmieście na terenie portu w Szczecinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski
Postanschrift: Glinna 4a
Ort: Stare Czarnowo
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 74-106
Land: Polen
E-Mail: biuro@utbbaranowski.pl
Telefon: +48 913124681

Internet-Adresse: www.utbbaranowski.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 994 650.31 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa, POLSKA.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Sekretariat Departamentu Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020