Lieferungen - 78467-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Ostrava: Busse für den öffentlichen Verkehr

2020/S 033-078467

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 012-024987)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 61974757
Postanschrift: Poděbradova 494/2
Ort: Ostrava – Moravská Ostrava
NUTS-Code: CZ08
Postleitzahl: 702 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, ČESKÁ REPUBLIKA
E-Mail: info@broz-sedlaty.cz
Telefon: +420 246028028
Fax: +420 246028029

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.dpo.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 24 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu se zadávacími podmínkami, příslušnými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutím správních orgánů atd. Dodávka nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na pohon CNG musí splňovat veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně musí být způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti Zadavatele.

V souladu s ust. § 93 odst. 1 zákona Zadavatel uvádí, že jednočlánkové autobusy na pohon CNG jsou požadovány v nízkopodlažní úpravě s nájezdovou plošinou a vyčleněnými místy pro invalidní vozík. Tato vozidla budou vybavena informačním systémem pro slabozraké a nevidomé.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 012-024987

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 19/02/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán - Nabídka musí být platná do:
Anstatt:
Tag: 16/08/2020
muss es heißen:
Tag: 14/09/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 19/02/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná způsobilost
Anstatt:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam významných dodávek

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných dodávek objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval:

— 1 významnou dodávku, jejímž předmětem bylo dodání alespoň 18 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG o délce do 12 m, schválených k provozu jako vozidla městské hromadné přepravy, splňujících emisní normu min. Euro VI. Finanční objem významné dodávky musel činit alespoň 108 000 000 CZK bez DPH.

Nebo

— 2 významné dodávky, kdy předmětem každé takovéto dodávky bylo dodání alespoň 9 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG o délce do 12 m, schválených k provozu jako vozidla městské hromadné přepravy, splňujících emisní normu min. Euro VI. Finanční objem každé významné dodávky musel činit alespoň 54 000 000 CZK bez DPH.

Nebo

— 3 významné dodávky, kdy předmětem každé takovéto dodávky bylo dodání alespoň 6 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG o délce do 12 m, schválených k provozu jako vozidla městské hromadné přepravy, splňujících emisní normu min. Euro VI. Finanční objem každé významné dodávky musel činit alespoň 36 000 000 CZK bez DPH.

Vždy se musí jednat o jednočlánkové nízkopodlažní autobusy s pohonem na CNG o délce do 12 m, které byly schváleny k provozu na pozemních komunikacích v kterémkoli členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100 % plochy vozidla určené pro strojící cestující.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných dodávek, ve kterém musí být u jednotlivých dodávek uvedeny minimálně následující údaje:

— název objednatele,

— specifikace poskytnutých dodávek,

— finanční objem v CZK bez DPH,

— doba a místo poskytnutí dodávek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam významných dodávek“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít dodávky, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria „Seznam významných dodávek“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

muss es heißen:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona

Požaduje:

A.Seznam významných dodávek

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných dodávek objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval:

— 1 významnou dodávku, jejímž předmětem bylo dodání alespoň 18 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG o délce do 12,5 m, schválených k provozu jako vozidla městské hromadné přepravy, splňujících emisní normu min. Euro VI.

Finanční objem významné dodávky musel činit alespoň 108 000 000 CZK bez DPH.;

Nebo

— 2 významné dodávky, kdy předmětem každé takovéto dodávky bylo dodání alespoň 9 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG o délce do 12,5 m, schválených k provozu jako vozidla městské hromadné přepravy, splňujících emisní normu min. EURO VI.

Finanční objem každé významné dodávky musel činit alespoň 54 000 000 CZK bez DPH.;

Nebo

— 3 významné dodávky, kdy předmětem každé takovéto dodávky bylo dodání alespoň 6 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG o délce do 12,5 m, schválených k provozu jako vozidla městské hromadné přepravy, splňujících emisní normu min. EURO VI.

Finanční objem každé významné dodávky musel činit alespoň 36 000 000 CZK bez DPH.

Vždy se musí jednat o jednočlánkové nízkopodlažní autobusy s pohonem na CNG o délce do 12,5 m, které byly schváleny k provozu na pozemních komunikacích v kterémkoli členském státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100 % plochy vozidla určené pro strojící cestující.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných dodávek, ve kterém musí být u jednotlivých dodávek uvedeny minimálně následující údaje:

— název objednatele,

— specifikace poskytnutých dodávek,

— finanční objem v CZK bez DPH,

— doba a místo poskytnutí dodávek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam významných dodávek“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít dodávky, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria „Seznam významných dodávek“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: