Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78509-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren 

Dänemark-Taastrup: Bedarfspersonenbeförderung

2020/S 033-078509

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DSB
Nationale Identifikationsnummer: 25 05 00 53
Postanschrift: Telegade 2
Ort: Taastrup
NUTS-Code: DK0
Postleitzahl: 2630
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Rikke Andersen
E-Mail: Ribaan@dsb.dk
Telefon: +45 24688341

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dsb.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring

Referenznummer der Bekanntmachung: RIBA2019_1 Erstatningsbefordring
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60140000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

DSB ønsker at indgå en aftale, der sikrer erstatningsbefordring, når der er planlagte sporarbejder, eller ad hoc situationer der indebærer, at DSB's tog ikke kan køre. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser, når DSB's toge ikke kører. Erstatningsbefordringen vil blive opdelt i hhv. planlagt og ad hoc kørsel. Ved ad hoc forstås bestillinger med responstid på under 24 timer. Planlagt kørsel vil blive opdelt i lang og kort planlagt. Derudover er der tale om buskørsel for skolerejser, som pga. overbelægning ikke kan foregå via tog.

Behovet strækker sig over hele Danmark, samt ture til Malmø, Ystad (Skolerejser) og kørsler til Tyskland, primært mod Flensborg og Hamborg. Nærværende prækvalifikation, og efterfølgende udbud er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: S-tog og Kystbanen,

- Delaftale 2: Øst for Storebælt (resterende),

- Delaftale 3: Vest for Storebælt,

- Delaftale 4: Skolerejser hele landet.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring Delaftale 1 - S-tog og Kystbane

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I) Baggrund:

DSB ønsker at indgå aftaler om erstatningsbefordring når togene ikke kører. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser.

Delaftale 1: Erstatningsbefordring (primært bybusser), ad hoc og kort og langt planlagt for S-tog og Kystbanen + Malmø (kun turistbusser)

II) Hovedydelsen:

Erstatningsbefordring hos DSB har til formål at give passagerne den bedst mulige oplevelse, når der planlagt - lang, planlagt - kort eller ad hoc er brug for erstatningsbefordring.

DSB kender ikke det reelle behov, da det er afhængig af hvornår der er sporarbejde, sporarbejdets størrelse, samt i tilfælde af fx. nedfaldne køreledninger eller andre pludselig opstået hændelser der har indvirkning på busdriften. Der er dermed tale om buskørsel der ikke er rutekørsel, men som er forskellig fra opgave til opgave.

De centrale ydelser under erstatningsbefordring er:

- At erstatningsbefordring gennemføres ved hjælp af buskørsel,

- At leverandøren foretager koordinering af flere forskellige underleverandører. Det er leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal busser DSB har brug for ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne busser, men også source hos underleverandører.

DSB bestiller i de fleste tilfælde på delaftale 1, via en bestilling der indeholder:

— Køreplan med rute, tider og standsningsmønster samt standsningssteder,

— Antal busser der skal anvendes ved hver afgang,

— Hvilke af disse busser der er stand-by busser.

Delaftale 1: Denne delaftales ydelse er bustransport af passagerer på strækning indenfor S-tog og Kystbanen, og kørsler mod Malmø (kun turistbus), samt koordineringen af samme. Der er et minimumskapacitets krav på 80 bybusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på planlagt - kort og langt kørsel, og et behov for 60 busser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på ad hoc kørsel. På delaftale 1 vil behovet primært bestå af bybusser.

III) Anslået værdi:

Den anslået værdi er et resultat af historiske data. DSB har ikke informationer om planlagte eller ad hoc arbejder under denne kommende kontrakt, og derfor er den anslået værdi et estimat. Estimatet er udregnet som et gennemsnit pr. år de sidste 4 år, tilpasset ekstraordinære situationer, og ganget med 8, som er den max periode denne kontrakt vil løbe. Estimatet er ikke et garanteret minimumstræk på rammeaftalen. Estimatet kan blive lavere eller højere, da træk på rammeaftalen bunder i faktorer, som DSB ikke er ansvarlige for, eller herre over.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Anslået værdi jf. II.2.6, se II.2.4

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring Delaftale 2 - Øst for Storebælt

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I) Baggrund:

DSB ønsker at indgå aftaler om erstatningsbefordring når togene ikke kører. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser.

Delaftale 2: Erstatningsbefordring (primært turistbusser), ad hoc og kort og langt planlagt, øst for Storebælt + Tyskland, p.t. primært mod Hamborg, samt Malmø (fratrukket delaftale 1).

II) Hovedydelsen:

Erstatningsbefordring hos DSB har til formål at give passagerne den bedst mulige oplevelse, når der planlagt - lang, planlagt - kort eller ad hoc er brug for erstatningsbefordring. DSB kender ikke det reelle behov, da det er afhængig af hvornår der er sporarbejde, sporarbejdets størrelse, samt i tilfælde af fx. nedfaldne køreledninger eller andre pludselig opstået hændelser der har indvirkning på busdriften. Der er dermed tale om buskørsel der ikke er rutekørsel, men som er forskellig fra opgave til opgave.

De centrale ydelser under erstatningsbefordring er:

- At erstatningsbefordring gennemføres ved hjælp af buskørsel,

- At leverandøren foretager koordinering af flere forskellige underleverandører. Det er leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal busser DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne busser, men også source hos underleverandører.

DSB bestiller i de fleste tilfælde på delaftale 2, via en bestilling der indeholder:

— Køreplan med rute, tider og standsningsmønster samt standsningssteder,

— Antal busser der skal anvendes ved hver afgang,

— Hvilke af disse busser der er stand-by busser.

Delaftale 2: Denne delaftales ydelse er bustransport af passagerer på strækninger øst for Storebælt, samt koordineringen af samme. Der er et minimumskapacitet på 70 turistbusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på planlagt - lang og kort, og et behov for 50 busser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på ad hoc kørsel. Dette er angivet som et mindstekrav. På delaftale 2 vil behovet primært bestå af turistbusser.

III) Anslået værdi:

Den anslået værdi er et resultat af historiske data. DSB har ikke informationer om planlagte eller ad hoc arbejder under denne kommende kontrakt, og derfor er den anslået værdi et estimat. Estimatet er udregnet som et gennemsnit pr. år de sidste 4 år, tilpasset ekstraordinære situationer, og ganget med 8, som er den max periode denne kontrakt vil løbe. Estimatet er ikke et garanteret minimumstræk på rammeaftalen. Estimatet kan blive lavere eller højere, da træk på rammeaftalen bunder i faktorer som DSB ikke er ansvarlige for, eller herre over.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Anslået værdi jf. II.2.6, se II.2.4.

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring Delaftale 3 - Vest for Storebælt

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I) Baggrund:

DSB ønsker at indgå aftaler om erstatningsbefordring når togene ikke kører. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser.

Delaftale 3: Erstatningsbefordring (primært turistbusser), ad hoc og kort og langt planlagt vest for Storebælt + Tyskland, p.t. primært mod Hamborg.

II) Hovedydelsen:

Erstatningsbefordring hos DSB har til formål at give passagerne den bedst mulige oplevelse, når der planlagt - lang, planlagt - kort eller ad hoc er brug for erstatningsbefordring. DSB kender ikke det reelle behov, da det er afhængig af hvornår der er sporarbejde, sporarbejdets størrelse, samt i tilfælde af fx. nedfaldne køreledninger eller andre pludselig opstået hændelser der har indvirkning på busdriften. Der er dermed tale om buskørsel der ikke er rutekørsel, men som er forskellig fra opgave til opgave.

De centrale ydelser under erstatningsbefordring er:

- At erstatningsbefordring gennemføres ved hjælp af buskørsel,

- At leverandøren foretager koordinering af flere forskellige underleverandører. Det er leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal busser DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne busser, men også source hos underleverandører.

DSB bestiller i de fleste tilfælde på delaftale 3, via en bestilling der indeholder:

— Køreplan med rute, tider og standsningsmønster samt standsningssteder,

— Antal busser der skal anvendes ved hver afgang,

— Hvilke af disse busser der er stand-by busser.

Delaftale 3: Denne delaftales ydelse er bustransport af passagerer på strækninger vest for Storebælt, samt koordineringen af samme. Der er et minimumskapacitet på 70 turistbusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på planlagt - lang og planlagt - kort, og et behov for 50 busser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på Ad hoc kørsel. Dette er angivet som et mindstekrav. På delaftale 3 vil behovet primært bestå af turistbusser.

III) Anslået værdi:

Den anslået værdi er et resultat af historiske data. DSB har ikke informationer om planlagte eller ad hoc arbejder under denne kommende kontrakt, og derfor er den anslået værdi et estimat. Estimatet er udregnet som et gennemsnit pr. år de sidste 4 år, tilpasset ekstraordinære situationer, og ganget med 8, som er den max periode denne kontrakt vil løbe. Estimatet er ikke et garanteret minimumstræk på rammeaftalen. Estimatet kan blive lavere eller højere, da træk på rammeaftalen bunder i faktorer som DSB ikke er ansvarlige for, eller herre over.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Anslået værdi jf. II.2.6, se II.2.4.

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring - Delaftale 4: Skolerejser

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I) Baggrund:

DSB ønsker at indgå aftaler om erstatningsbefordring når togene ikke kører. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser.

Delaftale 4: Erstatningsbefordring (kun turistbusser) i forbindelse med skolerejser hele landet, inkl. ture mod Tyskland, primært Flensborg, samt mod Sverige, p.t. primært Ystad.

II) Hovedydelsen:

Erstatningsbefordring hos DSB har til formål at give passagerne den bedst mulige oplevelse, når der planlagt - lang, planlagt - kort og ad hoc er brug for erstatningsbefordring.

For delaftale 4 skolerejser gælder alene planlagt - lang, da al ad hoc kørsel sker via den relevante delaftale 1 - 3. Planlagt - kort er ikke relevant for delaftale 4.

DSB kender ikke det reelle behov, da det er afhængig af hvornår der er sporarbejde, sporarbejdets størrelse, samt i tilfælde af fx. nedfaldne køreledninger eller andre pludselig opstået hændelser der har indvirkning på busdriften. Der er dermed tale om buskørsel der ikke er rutekørsel, men som er forskellig fra opgave til opgave.

De centrale elementer i erstatningsbefordring er:

- At erstatningsbefordring gennemføres ved hjælp af buskørsel,

- Koordinering af flere forskellige egne underleverandører.

Det er leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal busser DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne busser, men også source hos egne underleverandører.

Bestillingen sker i form af Excel ark. Bestillingen indeholder bl.a. følgende: Dato, fra, ankomst tog el. færge, bus afg., til, bus ank., afgang tog el. færge, ref. nr., skole, klasse, passager.

Delaftale 4: Denne delaftales ydelse er bustransport af passagerer i form af skoleelever i hele Danmark, samt koordineringen af samme. Der er en minimumskapacitet på 30 turistbusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 i Højtiderne, og derudover en minimumskapacitet på 20 turistbusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00. Ad hoc kørsel på skolerejser vil blive håndteret af delaftale 1-3, afhængig af geografien. På delaftale 4 vil behovet primært bestå af turistbusser.

III) Anslået værdi:

Den anslået værdi er et resultat af historiske data. DSB har ikke informationer om planlagte eller ad hoc arbejder under denne kommende kontrakt, og derfor er den anslået værdi et estimat. Estimatet er udregnet som et gennemsnit pr. år de sidste 4 år, tilpasset ekstraordinære situationer, og ganget med 8, som er den max periode denne kontrakt vil løbe. Estimatet er ikke et garanteret minimumstræk på rammeaftalen. Estimatet kan blive lavere eller højere, da træk på rammeaftalen bunder i faktorer som DSB ikke er ansvarlige for, eller herre over.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Anslået værdi jf. II.2.6, se II.2.4.

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 213-524350
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring - Delaftale 1 - S-tog og Kystbane

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring - Delaftale 2 - Øst for Storebælt

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring - Delaftale 3 - Vest for Storebælt

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Erstatningsbefordring - Delaftale 4 - Skolerejser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via EU-Supply. Spørgsmålene i anomymiseret form samt DSB´s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt et elektronisk EPSD (European Single Procurement Document) I EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt ESPD fremsendt via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring,hvis relevant;

3) DSB vil sende underretning til alle ansøgere om resultatet af prækvalifikationen;

4) Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om deltagelse er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

5) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal der udfyldes og via EU-supply fremsendes et ESPD for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet;

6) Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal der udfyldes og fremsendes et ESPD for hver de støttende enheder.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at lade forhandlingerne forløbe i flere faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020