Dienstleistungen - 78515-2020

17/02/2020    S33

România-Constanța: Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid

2020/S 033-078515

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. RAJA S.A. Constanța
Număr naţional de înregistrare: r1890420
Adresă: Str. Călăraşi nr. 22-24
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900590
Țară: România
Persoană de contact: Constanța
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241662577

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.raja.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Service în post-garanţie la grupurile de pompare ape uzate și apă potabilă de tip KSB

Număr de referinţă: 123/SAP/2020
II.1.2)Cod CPV principal
50511100 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de service in post-garanţie la grupurile de pompare ape uzate si apa potabila de tip KSB pentru un numar de 828 de echipamente.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 4 700 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Locatiile beneficiarului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitionarea urmatoarelor servicii:

— revizii anuale pentru un numar de 828 de echipamente;

— piese de schimb + manopera pentru reparatiile accidentale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei
Explicaţie:

Achizitia s-a realizat avandu-se in vedere necesitatea utilizarii serviciilor in scopul asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatii compartimentelor implicate, conform cu reglementarile legale in vigoare. Achizitia s-a realizat offline, in conformitate cu prevederile art. 117 lit. c) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12646
Titlu:

Service în post-garanție la grupurile de pompare ape uzate și apă potabilă de tip KSB

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Multigama Service S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 34732469
Adresă: Str. Şapte Drumuri nr. 9, sector 3
Localitate: Voluntari
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031646
Țară: România
E-mail: silviu.negutu@multigama.ro
Telefon: +40 751230233
Fax: +40 213248080

Adresă internet: www.ksb.com

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 700 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 700 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2020