Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78533-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Galați: Durchführbarkeitsstudie

2020/S 033-078533

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11054529
Postanschrift: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, prin Sucursala Regională CF Galați, Str. Domnească nr. 51
Ort: Galați
NUTS-Code: RO224
Postleitzahl: 800008
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Anișoara Lipan; Simina Tufa
E-Mail: anisoara.lipan@cfr.ro
Telefon: +40 236340760
Fax: +40 236340760

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cfr.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – studiu de fezabilitate – SRCF Galați

Referenznummer der Bekanntmachung: 11054529_2019_40.B.3.3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79314000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A., prin Sucursala Regionala CF Galati, in calitate de entitate contractantă va achiziţiona serviciul de elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Galati”. Elaborarea studiului de fezabilitate se va realiza în conformitate cu cadrul legislativ şi de reglementare în vigoare, pentru a prezenta cea mai bună alternativă privind modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată. Proiectul „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” reprezintă una din măsurile de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate mijloacele de transport, prin acţiuni specifice de tipul modernizarii trecerilor la nivel cu calea ferata. Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, prestatorul va respecta actele normative şi de reglementare specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO
Hauptort der Ausführung:

Raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Galati, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A., prin Sucursala Regionala CF Galati, in calitate de entitate contractantă va achiziţiona serviciul de elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Galati”. Ȋn urma derulării acestui contract, sunt aşteptate de la prestator studiile de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare obiectiv în parte (tratate unitar ca mod de abordare), în conformitate cu HG nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Pe baza documentației întocmite de prestator, după avizarea în cadrul CTE CNCF „CFR” S.A., studiul de fezabilitate revizuit va fi supus aprobării consiliului tehnico economic al MT și consiliului interministerial, conform reglementărilor legale în vigoare.

Prestatorul va completa studiul de fezabilitate revizuit cu toate datele necesare și solicitate de entitatea contractanta pentru obţinerea tuturor avizărilor/aprobărilor în vederea promovării hotărârii de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – studiu de fezabilitate – SRCF Galati”.

Nota: toate acordurile, avizele şi autorizaţiile vor fi obţinute de prestator ȋn numele beneficiarului, iar valoarea acestora va fi suportată de prestator din valoarea contractului. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. La solicitarile de clarificari/informatii suplimentare se va raspunde in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari transmise in termen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020. Proiectul „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – studiu ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finanţare este asigurată de la Bugetul de Stat, conform Legii Bugetului de Stat nr. 50/2019, din cadrul Titlului de Cheltuiala 58 – „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”, aferente cadrului financiar 2014-2020 respectiv Programe din FEDR.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 194-472820
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul juridic din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați
Postanschrift: Str. Domnească nr. 51
Ort: Galați
Postleitzahl: 800008
Land: Rumänien
Telefon: +40 236461236
Fax: +40 236461236

Internet-Adresse: www.cfr.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020