Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78544-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Versicherungen

2020/S 033-078544

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze"
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-906
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Włodzimierz Sieniło
E-Mail: w.sienilo@polish-airports.com
Telefon: +48 226501523
Fax: +48 226501833

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.polish-airports.com

Adresse des Beschafferprofils: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe ubezpieczenie majątku i ryzyk dla Grupy Kapitałowej PPL na lata 2020–2021

Referenznummer der Bekanntmachung: 230/PN/ZP/TLLZP/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie ryzyka terroryzmu oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

2. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania lotniskiem i obsługi naziemnej.

3. Ubezpieczenie komunikacyjne.

4. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu wykonywania działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

5. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony i mienia oraz nadwyżkowe dobrowolne ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie usług ochrony osób imienia.

6. Ubezpieczenie OC zawodowe podmiotu świadczącego usługi pomocy prawnej.

7. Ubezpieczenie OC Służby Medycznej Lotniska Chopina.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie ryzyka (...)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Program ubezpieczeniowy obejmuje następujące ryzyka:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,ubezpieczenia utraty zysku, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie ryzyka terroryzmu. Ochrona obejmuje m.in.: środki trwałe, środki obrotowe, gotówkę w miejscach prowadzenia działalności i w transporcie, będące własnością, będące na ryzyku lub użytkowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, WELCOME Airport Services Sp. z o.o., „ACS” Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

2. Ubezpieczenie NNW pracowników Służby Ratownictwa i Lotniskowej Straży Pożarnej.

3. Ubezpieczenie KL, NNW, bagażu i usługi assistance pracowników wyjeżdżających służbowo za granicę.

4. Ubezpieczenia NNW pracowników biorących udział w zawodach sportowych oraz pracowników i gości biorących udział w organizowanym przez Grupę PPL spotkaniach, konferencjach, szkoleniach itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest na platformie SmartPzp (załącznik zadanie nr 1 -OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Klauzule dodatkowe / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie uruchomiona w przypadku zakończenia, któregokolwiek z kontraktu realizowanego w ramach inwestycji „Rozbudowa lotniska Warszawa - Radom".

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania lotniskiem i obsługi naziemnej.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej:

1.1 Zarządzającego Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. oraz z tytułu prowadzenia obsługi naziemnej przez Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

1.2 Zarządzającego Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz z tytułu prowadzenia obsługi naziemnej przez Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost

1.3 Zarządzającego Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz z tytułu prowadzenia obsługi naziemnej przez Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice

1.4 Zarządzającego Portem Lotniczym Warszawa-Radom oraz z tytułu prowadzenia obsługi naziemnej przez Port Lotniczy Warszawa-Radom

1.5. Z tytułu powadzonej działalności na terenie portów lotniczych oraz wykonywania obsługi naziemnej przez ACS Sp. z o. o.

1.6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu użytkowania i posiadania mienia przez Spółki z Grupy Kapitałowej PPL.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na platformie SmartPzp (załącznik zadania 2 - OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Klauzule dodatkowe / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja będzie uruchomiona w przypadku zakończenia, inwestycji rozbudowy lotniska Warszawa - Radom.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie komunikacyjne

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów stanowiących własność lub będących w posiadaniu lub użytkowaniu Zamawiającego na podstawie innego niż prawo własności tytułu prawnego w zakresie następujących ryzyk:

a. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),

b. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW),

c. Ubezpieczenie autocasco i kradzież (AC/KR),

d. Ubezpieczenie Assistance (ASS),

e. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami RP (Zielona Karta).

f. Ubezpieczenie szyb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na platformie SmartPzp (załącznik zadania 3 - OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu wykonywania działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy z tytułu wykonywania działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych

1. Podstawa prawna:

a) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.10.2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych (Dz.U. 2012 poz. 1123).

b) Ustawa z dnia 3.7.2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U.2019.1580 późn. zm.).

c) Ustawa z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018.2142 z późn. zm.).

2. Wymagania dotyczące ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie musi spełniać co najmniej warunki wynikające z ww. aktów prawnych.

3. Okres ubezpieczenia

24 miesiące od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż 1.1.2020 r. (dwa 12-to miesięczne okresy rozliczeniowe). Na każdy okres rozliczeniowy zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa uwzględniająca w szczególności sumę gwarancyjną, przedmiot ubezpieczenia oraz wysokość składki za okres rozliczeniowy.

4. Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.10.2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych (Dz.U. 2012 poz. 1123).

5. Zakres geograficzny

Teren Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, POLSKA

Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost, 66-110 Babimost, POLSKA

6. Suma gwarancyjna

5.000 SDR na każdy 1000 obsłużonych przez port lotniczy pasażerów lub 100 000 kg obsłużonych towarów i poczty w roku poprzedzającym zawarcie umowy OC na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa – 100.236.650 SDR na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia ponieważ przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jednocześnie w więcej niż jednym porcie lotniczym, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi niemniej niż najwyższa minimalna suma gwarancyjna.

Suma gwarancyjna wyrażona w SDR wynosi równowartość w złotych. SDR to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego.

Kwoty te ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego SDR ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku,w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

7. Klauzule dodatkowe:

AVN38B

AVN41A

AVN46B

AVN111

AVN2000A

LMA3333

2488AGM00003

AVN60A – Limit odpowiedzialności 25.000.000 USD na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

8. Franszyzy/udziały własne:

25.000 USD dla każdego roszczenia w odniesieniu do uszkodzeń statków powietrznych

10.000 USD dla każdego roszczenia w innych szkodach majątkowych

Część II

Informacje niezbędne do złożenia oferty

1. Opis oceny ryzyka – kwestionariusz ryzyka

Załącznik nr 4a – Port Lotniczy i. Fryderyka Chopina w Warszawie

Załącznik nr 4b – Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

2. Planowana ilość obsłużonych pasażerów w latach 2020 – 2021

Plan II półrocze 2019 2020 r. 2021 r.

Pasażerowie w ruchu międzynarodowym 9 277 950 18 259 788 16 833 692

Pasażerowie w ruchu krajowym 929 254 1 787 542 1 897 741

3. Szkodowość:

Brak szkód.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na platformie SmartPzp (załącznik zadania 4 - OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony i mienia oraz nadwyżkowe dobrowolne ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie usług ochrony (...)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Ubezpieczającego (w tym wszystkich jego pracowników i reprezentantów bez względu na formę prawną zatrudnienia) w zakresie przepisów prawa za szkody rzeczowe, osobowe, spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa z tytułu prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie inne wypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone

Z Ogólnych Warunków Wykonawcy tj. postanowienia wymienione w OPZ będzie się uznawać

Za wymagania minimalne. Tym samym nie podlegają wyłączeniom ani ograniczeniom te wszystkie postanowienia OWU Ubezpieczyciela, które są szersze względem tych określonych w niniejszej części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na platformie SmartPzp (załącznik zadania 5 - OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC zawodowe podmiotu świadczącego usługi pomocy prawnej

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (dalej PPL)usług z zakresu pomocy prawnej, dotyczących działalności statutowej należącego do Grupy Kapitałowej PPL Klienta.

Ochroną będzie objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, informacji prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych, oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować przynajmniej:

Szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe;

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w skutek wykonania lub zaniechania wykonania czynności zawodowych w okresie ubezpieczenia. Przez osoby trzecie należy rozumieć również Spółki z Grupy Kapitałowej PPL (przez Grupę Kapitałową PPL rozumie się wyspecjalizowane spółki powołane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach, ograniczone do takich podmiotów jak: Welcome Airport Services Sp. z o.o. oraz ACS Sp. z o.o.);

Szkody powstałe na skutek czynu niedozwolonego lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;

Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa;

Wykonywanie czynności zawodowych przez radców prawnych, adwokatów, zatrudnionych u Ubezpieczającego na umowę o pracę, świadczących dla Ubezpieczającego usługi doradztwa prawnego na podstawie umowy cywilno-prawnej lub działających na jego zlecenie;

Koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanego;

Ubezpieczający informuje, iż nie obejmuje go obowiązek posiadania polisy obowiązkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Jednakże wszystkie osoby świadczące usługi pomocy prawnej dla Ubezpieczającego będą objęte stosownym ubezpieczeniem zgodnie z powyższymi Rozporządzeniami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest na platformie SmartPzp (załącznik zadanie 6 -OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC Służby Medycznej Lotniska Chopina

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Służby Medycznej Lotniska Chopina (dawniej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej P.P. „Porty Lotnicze” - NZOZ PPL) zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15.4.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 z 2011 r., poz. 654), w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którego szczegółowy zakres określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.4.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866).

II. Opis warunków ubezpieczenia i informacje niezbędne do złożenia oferty

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Służby Medycznej Lotniska Chopina

1. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 15.4.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 z 2011 r., poz. 654),

W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od zdarzeń medycznych.

b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.4.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866).

2. Wymagania dotyczące ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie musi spełniać co najmniej warunki wynikające z ww. aktów prawnych.

3. Okres ubezpieczenia

24 miesiące od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż 1.1.2020 r. (dwa 12-to miesięczne okresy rozliczeniowe). Na każdy okres rozliczeniowy zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa uwzględniająca w szczególności sumę gwarancyjną, przedmiot ubezpieczenia oraz wysokość składki za okres rozliczeniowy.

4. Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna Służby Medycznej Lotniska Chopina, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15.4.2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 z 2011 r., poz. 654),

W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którego szczegółowy zakres określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.4.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866).

5. Zakres geograficzny

Teren Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz pozostały obszar, na którym świadczeniodawca może wykonywać czynności wynikające z działalności leczniczej – w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastrzeżenie: Ze względu na charakter i miejsce realizacji zadań Służba Medyczna Lotniska Chopina może wykonywać czynności związane z działalnością leczniczą w strefach eksterytorialnych tj. na pokładach statków powietrznych innych państw.

6. Sumy gwarancyjne

75.000 EUR (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy euro 00/100) - w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego,

350.000 EUR (słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy euro 00/100) w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.

Suma gwarancyjna wyrażona w Euro wynosi równowartość w złotych. Kwoty te ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

7. Franszyzy/udziały własne:

Brak franszyz/udziałów własnych.

8. Szkodowość na dzień 15.8.2019 r.- brak.

9. Zakres świadczonych usług zdrowotnych

3010 Ambulatorium ogólne,

3112 Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy,

3114 Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny.

Informacje dodatkowe: Służba Medyczna Lotniska Chopina nie świadczy usług rehabilitacji, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, długoterminowej opieki domowej, chirurgii plastycznej, implantologii, protetyki, medycyny estetycznej, położnictwa, chirurgii szczękowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest na platformie SmartPzp (załącznik zadanie nr 7 -OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 204-497992
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie ryzyka (...)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta
Postanschrift: ul. Chmielna 85/87
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-805
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 509 070.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 908 438.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania lotniskiem i obsługi naziemnej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-685
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 510 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 659 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.
Postanschrift: al. Jana Pawła II 24
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-133
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 309 642.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 434 011.48 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu wykonywania działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Postanschrift: Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-685
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 122 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 560 516.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony i mienia oraz nadwyżkowe dobrowolne ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie usług ochrony (...)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-685
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 50 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 400.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC zawodowe podmiotu świadczącego usługi pomocy prawnej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajwmnych
Postanschrift: Rodziny Hiszpańskich
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-685
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 40 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 900.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie OC Służby Medycznej Lotniska Chopina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-685
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 40 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 850.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020