Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78555-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

die Slowakei-Bratislava: Hilfstätigkeiten für den Eisenbahnverkehr

2020/S 033-078555

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914939
Postanschrift: Rožňavská 1
Ort: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010
Postleitzahl: 832 72
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Michal Maťaš, CSc.
E-Mail: matas.michal@slovakrail.sk
Telefon: +421 220294405

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.slovakrail.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/9090

I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky (2020-2021)

Referenznummer der Bekanntmachung: 7964-S2855/2020-SeON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63711000 - MA08
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky počas platnosti GVD 2019/2020 pre úkony:

a) Posun (presuny) hnacích koľajových vozidiel s rušňovodičom (ďalej len HKV) a ostatných koľajových vozidiel (ďalej len KV) v železničných staniciach (ďalej len ŽST).

b) Posun so súpravami osobných vlakov s povinnosťami vedúceho posunu a posunovača v ŽST.

c) Činnosti súvisiace s deponovaním KV (odstavovaním KV obstarávateľa na pracoviská úspešného uchádzača).

d) Mimoriadne výkony súvisiace s plnením predmetu uvedeného v bode a), b), a c).

e) Mimoriadne spisovanie vlakov Österreichische Bundesbahnen (ďalej len ÖBB).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 1 421 211.80 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0
Hauptort der Ausführung:

Železničná stanica Bratislava východ,, Trnava, Žilina, Trenčianska Teplá a Zvolen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky počas platnosti GVD 2019/2020 v rozsahu

a) Posun (presuny) HKV s rušňovodičom a ostatných KV v ŽST: z Bratislava východ do OV, Trnava. Je určený potrebou danou platným grafikonom vlakovej dopravy 2019/2020 s opciou na GVD 2020/2021.

b) Posun so súpravami osobných vlakov (vozňami osobnej dopravy) s povinnosťami vedúceho posunu a posunovača v ŽST. Objednaný posun v osobnej doprave v obvode železničnej stanice vykonáva úspešný uchádzač vlastnými zamestnancami s povinnosťami vedúceho posunu a posunovača. Je určený potrebou danou platným grafikonom vlakovej dopravy 2019/2020 s opciou na GVD 2020/2021.

c) Činnosti súvisiace s deponovaním KV (odstavovaním KV obstarávateľa na pracoviská úspešného uchádzača) z dôvodu zabezpečenia dislokácie a odstavovania KV, opráv a čistenia ŽKV, zásobovania najmä naftou, motorovým olejom a ďalších dohodnutých úkonov v ŽST Žilina, Trenčianska Teplá, Zvolen.

d) Mimoriadne výkony súvisiace s plnením predmetu uvedeného v bode a), b), a c).

e) Mimoriadne spisovanie vlakov ÖBB v ŽST Bratislava Petržalka v prípade chýbajúcej elektronickej vstupnej vety daného vlaku v informačnom systéme manažéra infraštruktúry.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcia na poskytovanie služieb pre grafikon vlakovej dopravy 2020/2021 vo výške podľa predpokladanej hodnote zákazky 775 206,48 EUR bez DPH

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge nach einem Verfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
Erläuterung:

Zákazka sa zadáva v súlade s § 98 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde vo vyhlásenom rokovacom konaní so zverejnením, identifikovaným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Prílohe 228/2019 k Úradnému vestníku Európskej únie z 26.11.2019 pod číslom 2019/S 228-560801 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 242/2019 z 27.11.2019 pod číslom 34309 - MRS nastal stav: "na základe oznámenia použitého ako výzva na súťaž žiadny hospodársky subjekt nepredložil doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti ", v súbehu že platí: "predpoklad, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia". Obstarávateľ v predchádzajúcich rokoch opakovane obstarával uvedený predmet zákazky od poskytovateľa Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. s tým, že poskytovateľ preukázal, že vykonávanie posunov koľajových vozidiel a hnacích koľajových vozidiel v určených železničných staniciach (ďalej len "ŽST") môže z technických dôvodov (podľa § 81 písm. b) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní) poskytnúť len taký subjekt, ktorý má v daných ŽST k dispozícii personál s odbornou spôsobilosťou zo zákona a súčasne má k dispozícii vyhradené technické prostriedky. Takým je v uvedených ŽST jedine Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Uvedené fakty potvrdila aj skutočnosť, že obstarávateľ zistil že v uskutočnenom rokovacom konaní so zverejnením, vyhláseným na zvýšenie transperentnosti a na podporu hospodárskej súťaže, nebola predložená žiadna žiadosť o účasť a uchádzač Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., vyzvaný na priame rokovacie konanie opätovne preukázal spôsobilosť dodať predmet zákazky.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
10/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914921
Postanschrift: Drieňová 24
Ort: Bratislava-Ružinov
NUTS-Code: SK010
Postleitzahl: 821 02
Land: Slowakei
E-Mail: Kocan.Jaroslav@zscargo.sk
Telefon: +421 911986945

Internet-Adresse: http://www.zscargo.sk

Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 1 421 211.80 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 421 211.80 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020