Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78572-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Kutno: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Luftfahrzeugen und anderen Einrichtungen

2020/S 033-078572

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Postanschrift: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Ort: Kutno
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mjr Piotr Pudlik
E-Mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefon: +48 261430238

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa obsługa techniczna samolotów TS-11 „Iskra”

Referenznummer der Bekanntmachung: 35/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50210000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kompleksowa obsługa techniczna samolotów TS-11 „Iskra”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 14 634 146.34 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

41 Baza Lotnictwa Szkolnego

JW 4929

ul. Brygady Pościgowej 5

08-521 Dęblin

POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowa obsługa techniczna samolotów TS-11 „Iskra”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy rynku potencjalnych Wykonawców ustalono, że jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 131h ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku., poz. 1843) jest Wojskowy Zakład Lotniczy nr 1 S.A. Oddział Dęblin, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, POLSKA. Spełniony jest warunek art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b Prawa zamówień publicznych, tj. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. Oddział Dęblin jest jedynym właścicielem (na zasadach praw wyłącznych) dokumentacji technicznej, remontowej do Biuletynu eksploatacyjnego nr P/O/R/U/5206/E/2010 dotyczącego przedłużenia resursu kalendarzowego płatowca samolotu TS-11 „Iskra”, 19 i 20 serii po I naprawie głównej zatwierdzonego przez GIWL dnia 5.9.2010 r., oraz Biuletynu eksploatacyjnego nr P/O/R/U/4636/E/2003 z Aneksem nr 6 dotyczącym resursu płatowca samolotu TS-11,,Iskra” oraz zabudowanych na nim urządzeń, agregatów i gotowych wyrobów zatwierdzonego przez GIWL dnia 22.1.2016 r. w oparciu o które ww. samoloty są eksploatowane w Siłach Zbrojnych RP.

Ponadto Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. Oddział Dęblin dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz przeszkolonym personelem, co zapewnia kompleksową obsługę samolotów TS-11,,Iskra” na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo lotów oraz utrzymanie ciągłej eksploatacji SP dla Sił Zbrojnych RP oraz nie istnieje alternatywne/zastępcze rozwiązanie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym zachodzą przesłanki opisane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa obsługa techniczna samolotów T-11 „Iskra”

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie
Postanschrift: ul. Lotników Polskich 4
Ort: Dęblin
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 08-521
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 14 634 146.34 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 14 634 146.34 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

„W związku z faktem, iż formularz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie jest przystosowany do przepisów prawa polskiego, Zamawiający w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisał wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w PLN. Natomiast w sekcji V.2.1 jako datę zawarcia umowy Zamawiający wpisał datę wszczęcia postępowania, tj. wysłania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający już po wszczęciu postępowania zamieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wpływ na terminy odwołań. Brak technicznej możliwości przesłania ogłoszenia do publikacji, bez wypełnienia sekcji V, związanej z zawartą z Wykonawcą umową. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, zostanie sporządzone odrębne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach określonych w art. 179–198g

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020