Fournitures - 80664-2022

Nem javított gépi fordítás

14/02/2022    S31

Franciaország-Rouen: Villamos buszok

2022/S 031-080664

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: metropole rouen normandie
Nemzeti azonosító szám: 20002341400101
Postai cím: le 108, 108 allée François Mitterrand
Város: Rouen
NUTS-kód: FRD22 Seine-Maritime
Postai irányítószám: 76176
Ország: Franciaország
E-mail: demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr
Telefon: +33 232764422
Fax: +33 232764429
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
A felhasználói oldal címe: https://www.mpe76.fr
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

csuklós, vezetett vagy nem irányított elektromos buszok szállítása a tömegközlekedésben

Hivatkozási szám: 21-Epmd-Kmmn-Fobuseleca
II.1.2)Fő CPV-kód
34144910 Villamos buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

a Rouen Normandie-n tömegközlekedési célra alkalmas elektromos járművek szállítása és szállítása a Rouen Normandie-n.Az e szerződés hatálya alá tartozó járműveknek lehetővé kell tenniük a meglévő infrastruktúra és rendszerek módosítás nélküli üzemeltetését. Ezek az előírások a díjak szolgáltatására is vonatkoznak.A hibrid gépjárművek szigorúan tilosak.A szolgáltatások négy részre oszthatók: 4 vezető nélküli csuklós elektromos busz és választható töltőjük beszerzése: 28 vezetett csuklós elektromos busz és választható töltőik beszerzése 2: 24 vezetős csuklós elektromos busz és választható töltőik beszerzése 3: 24 elektromos vezetős csuklós busz és ólaik beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 62 816 799.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158100 Akkumulátortöltők
31440000 Elemek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FRD22 Seine-Maritime
A teljesítés fő helyszíne:

a Rouen Normandie Métropole 76000 Rouen területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

a Rouen Normandie-n tömegközlekedési célra alkalmas elektromos járművek szállítása és szállítása a Rouen Normandie-n.Az e szerződés hatálya alá tartozó járműveknek lehetővé kell tenniük a meglévő infrastruktúra és rendszerek módosítás nélküli üzemeltetését. Ezek az előírások a díjak szolgáltatására is vonatkoznak.A hibrid gépjárművek szigorúan tilosak.A szolgáltatások négy részre oszthatók: 4 vezető nélküli csuklós elektromos busz és választható töltőjük beszerzése: 28 vezetett csuklós elektromos busz és választható töltőik beszerzése 2: 24 vezetős csuklós elektromos busz és választható töltőik beszerzése 3: 24 elektromos vezetős csuklós busz és ólaik beszerzése

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Valeur technique / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Performances en matière de protection de l'environnement / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Caractère esthétique / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 30
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

a szerződés opcionális részösszegekkel rendelkezik: 1. lehetőség: 28 vezetett csuklós elektromos busz és választható töltőik beszerzése 2: 24 vezetős csuklós elektromos busz és választható töltőik beszerzése 3: 24 elektromos vezetős csuklós busz és töltőjük beszerzése

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

ERFA

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 201-525739
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: M22001
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ebusco/Siemens
Postai cím: 44-46 rue de la bienfaisance
Város: Paris
NUTS-kód: FR101 Paris
Postai irányítószám: 75008
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62 816 799.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

az ajánlattételi bizottság a szerződést az Ebusco/Siemens csoportnak ítéli oda, összesen 75 380 158,80 EUR (T.T.C.) összegben, valamennyi részletben. 2021. október 13-án közzétett 21–136268. sz. közlemény.Az eredeti hirdetmény Joue-ban való előfordulása: 2021/s 201–525739, kiosztva 2021. október 15-én.A helyesbítő közlemény szembetűnősége a BOAMP-ban: 2021. október 29-én közzétett 21–144533. sz. értesítés.A Joue-ban közzétett helyesbítés: 2021/s 211–557001, kiosztva 2021. október 29-én.A szerződés megtekinthető a Közbeszerzési Igazgatóság beszerzési osztályának 108 Allée François Mitterrand, B.P. 1180, 76176 Rouen Cedex, tel (+ 33) 02.32.76.44.22.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: tribunal administratif de Rouen
Postai cím: 53 avenue Gustave Flaubert
Város: Rouen
Postai irányítószám: 76000
Ország: Franciaország
E-mail: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Telefon: +33 235583500
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

a megtámadott jogi aktus közzétételétől vagy közlésétől számított két hónapon belül hatáskörrel való visszaélés megállapítása iránti kereset, amely a közigazgatási bíráskodásról szóló törvénykönyv R. 421–1. cikkének megfelelően ezen elválasztható aktus megsemmisítésére irányul, amelyhez a közigazgatási bíráskodásról szóló törvénykönyv L. 521–1. cikke alapján a megtámadott aktus felfüggesztésére irányuló előzetes döntéshozatal iránti kérelem kapcsolódhat. – a közigazgatási bíráskodásról szóló törvénykönyv L. 551–1. cikke szerinti, szerződéskötést megelőző közbenső végzés az odaítélési eljárás kezdetétől a szerződés aláírásáig, amely az odaítélési eljárás felfüggesztését vagy akár megsemmisítését kéri. az ajánlatkérőhöz a megtámadott határozat közzétételétől vagy közlésétől számított két hónapon belül benyújtott közigazgatási jogorvoslati kérelem, amely annak visszavonását kéri. – a korlátlan felülvizsgálati jogkör megállapítása iránti kereset, amely e szerződés vagy annak egyes, a szerződéstől elkülöníthető feltételeinek érvényességét vitatja, adott esetben kártérítési kérelmekkel együtt, ideértve az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseket is, a megfelelő közzétételi intézkedések befejezésétől számított két hónapon belül, különösen a szerződés megkötését és a vele való konzultáció módját tartalmazó hirdetmény útján, a törvény által védett titok tiszteletben tartása mellett. A szerződés megkötésétől kezdve és a fent említett kereset benyújtása óta a felperesnek már nem áll jogában megsemmisítést kérni az attól elválasztható előzetes intézkedések hatáskörével való visszaélés miatt (CE, Ass., 2007. július 16., a továbbiakban: Société Tropic Travaux Signalisation). 291545. sz. és CE, Ass., 2014. április 4., „Département Tarn et Garonne”. 358994 vtsz.) Az információk beszerezhetők a Közigazgatási Bíróságtól (elérhetőségek fent) vagy a Közbeszerzési Igazgatóságtól (elérhetőségek I.1.)

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/02/2022