Dienstleistungen - 81036-2020

18/02/2020    S34

Polen-Warschau: Systemberatung und technische Beratung

2020/S 034-081036

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 249-618618)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postanschrift: al. Jana Pawła II 70
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-175
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
E-Mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Fax: +48 223185411
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.arimr.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: DPiZP.2610.44.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej: „Zamawiającym”) personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadania, zgodnie z wykazami przedstawionymi odpowiednio w rozdziale I pkt I.3.2 i pkt I.4.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

2. Zamawiający wymaga, aby w każdym zadaniu wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy wraz z załącznikami (odpowiednio dla danego zadania), stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-618618

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 19/02/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 19/02/2020
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 25/02/2020
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: