Dienstleistungen - 81194-2018

22/02/2018    S37    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Konstantynowo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2018/S 037-081194

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo
Konstantynowo 1
Konstantynowo
62-053
Polen
Kontaktstelle(n): w sprawach: technicznych Mariusz Motycki tel. 793096054, procedury zamówień publicznych Anna Dancewicz-Krzywania tel. 728368774
Telefon: +48 618137791
E-Mail: konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 618132238
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo w roku 2018 - II postępowanie

Referenznummer der Bekanntmachung: NB.270.14.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania dróg leśnych i urządzeń turystycznych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo w roku 2018.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):

Pakiet I – leśnictwa: Będlewo, Wielka Wieś.

Pakiet II – leśnictwa: Brodniczka, Krajkowo.

Pakiet III – leśnictwa: Grzybno, Czempiń.

Pakiet IV – leśnictwa: Więckowice, Woźniki.

Pakiet V – mechaniczne pozyskanie i zrywka drewna w Nadleśnictwie Konstantynowo.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 324 427.81 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mechaniczne pozyskanie i zrywka drewna w Nadleśnictwie Konstantynowo

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211100
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
77230000
77231000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418
Hauptort der Ausführung:

Obszar Nadleśnictwa Konstantynowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo w roku 2018.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynność, załącznik nr 3.2 – układ sortymentowy pozyskania drewna, załącznik nr 3.3 – katalog norm czasu dla prac leśnych,

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Wartość szacunkowa dla IV części zamówienia nie zawierająca wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp i opcji wynosi 325 754,05 PLN netto.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: pozyskania i zrywki drewna, melioracja agrotechniczna obejmujących czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert: Cena – 60 %, Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający w dniu 30.10.2017 r. wszczął postępowanie w celu udzielenia zamówienia w zakresie wykonywania usług leśnych w roku 2018 w Nadleśnictwie, w tym pozyskania drewna. Postępowanie w części I, II, III i IV, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp podlegało unieważnieniu. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości pozyskania drewna. Brak możliwości pozyskania drewna spowodowałby niezrealizowanie przez Nadleśnictwo zawartych już rocznych umów sprzedaży drewna, których termin realizacji został wydłużony i realizowane będą w pierwszych miesiącach 2018 r. Obecnie obowiązująca umowa na usługi leśne zapewnia świadczenie usług pozyskania drewna do 31.12.2017 r. Wyznaczenie terminu składania ofert bez jego skrócenia tj. 40 dniowego, uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia w terminie zabezpieczającym ciągłość pozyskania drewna i wywołałoby negatywne konsekwencje finansowe dla Zamawiającego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 250-527450
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Mechaniczne pozyskanie i zrywka drewna w Nadleśnictwie Konstantynowo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Leśne Mirosława Kliszko
Głuchowo, os. K. Dobruckiego 23/11
Czempiń
64-020
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
DRWAL-MAX Sp. z o.o.
Pecna, ul. Lipowa 7/2
Mosina
62-053
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Leśnych "KRAJKOWO" Marek Tęgos
Jaszkowo 8
Brodnica
62-112
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Leśne Maciej Szymański
os. Czecha 49/9
Poznań
61-288
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 325 754.05 PLN
Niedrigstes Angebot: 324 427.81 PLN / höchstes Angebot: 406 898.10 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
ul. Postępu 1A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/02/2018