Dienstleistungen - 81307-2018

22/02/2018    S37    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Strzelce Opolskie: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2018/S 037-081307

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
ul. Moniuszki 7
Strzelce Opolskie
47-100
Polen
Kontaktstelle(n): mgr inż. Adam Browarski, mgr inż. Dariusz Krzysztofowicz
Telefon: +48 774613485
E-Mail: strzelce@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 774613642
NUTS-Code: PL524

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.strzelce-opolskie.katowice.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gospodarstwie Szkółkarskim Kalinów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.2.2018.AB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gospodarstwie Szkółkarskim Kalinów w okresie od zawarcia umowy do 31.3.2018 roku.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 37 172.18 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524
Hauptort der Ausführung:

Gospodarstwo Szkółkarskie Kalinów położone na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonywanie prac szkółkarskich związanych głównie wyjmowaniem sadzonek i ich sortowaniem w Gospodarstwie Szkółkarskim Kalinów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Uzasadnienie faktyczne:

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie wdrożyło postępowanie w trybie art.67 ust.1 pkt 6 w związku z unieważnieniem postępowania w odniesieniu do trzech jego części, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2018 r. Przetarg nieograniczony, o którym wyżej mowa (ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017 / S 213 - 442802 z dnia 7.11.2017) został unieważniony w zakresie trzech istotnych dla nadleśnictwa zadań (zadanie nr 1, nr 2, nr 3) ze względu na to, iż ceny ofert na wykonanie tych zadań przekroczyły kwoty jakie zamawiający przeznaczył na ich wykonanie. Nadleśnictwo wszczęło zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, jednak do czasu rozstrzygnięcia przetargu konieczne jest wykonywanie bieżących zadań.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art.67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP wskazujący iż zamówienie z wolnej ręki może nastąpić w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: oznaczenie sprawy ZG.270.2.2018.AB
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gospodarstwie Szkółkarskim Kalinów w okresie od zawarcia umowy do 31.3.2018 roku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
FOREST Urszula Sotor - lider konsorcjum Wenus
Strzelecka 27
Wysoka
47-154
Polen
NUTS-Code: PL524
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PUL SOTOR Leonar Sotor
Strzelecka 27
Wysoka
47-154
Polen
NUTS-Code: PL524
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 37 172.18 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 184.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587777
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/02/2018