Dienstleistungen - 88945-2022

18/02/2022    S35

Suomi-Joensuu: Konekirjoitus-, tekstinkäsittely- ja omataittopalvelut

2022/S 035-088945

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0242746-2
Postiosoite: Linnunlahdentie 2
Postitoimipaikka: Joensuu
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postinumero: 80110
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pasi Piironen
Sähköpostiosoite: hankinta@jns.fi
Puhelin: +358 133373949
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2732095-2
Postitoimipaikka: Joensuu
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@jns.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.siunsote.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Meidän IT ja Talous Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2945110-4
Postitoimipaikka: Lappeenranta
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@jns.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.meita.fi/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=364190&tpk=6302af9f-199d-4e7f-b521-050aa65d3908
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=364190&tpk=6302af9f-199d-4e7f-b521-050aa65d3908
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sanelunpurkupalvelu ja puheentunnistusjärjestelmä, Siun sote

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79550000 Konekirjoitus-, tekstinkäsittely- ja omataittopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Sosiaali- ja terveydenhuollon sanelunpurkupalvelun tuottamisesta ja puheentunnistusjärjestelmän toimittamisesta Siun soten kuntayhtymän (Tilaaja) toimintayksiköille.

Sopimuskausi alkaa 1.4.2022 (tai kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen).

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimus molemminpuolisella irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on tilaajalla kolme (3) kuukautta ja palveluntuottajalla kuusi (6) kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty.

Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sosiaali- ja terveydenhuollon sanelunpurkupalvelun ostopalvelu sisältäen puheentunnistusjärjestelmän käyttöönottoprojektin ja käyttöoikeuden Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle.

Sanelunpurun kokonaismäärä Siun sotessa syyskuun 2020 - elokuun 2021 aikana oli noin 758,8 milj. merkkiä vuodessa ja keskimäärin noin 63,2 milj. merkkiä kuukaudessa, vaihdellen 46,1 milj. merkin ja 70,8 milj. merkin välillä (sis. välilyönnit).

Palvelu on tuotettu kokonaisuudessaan omana toimintana, mutta Siun soten tavoitteena on ulkoistaa sanelunpurkupalvelua vaiheittain. Palvelua ostetaan ensimmäisessä vaiheessa Pohjois-Karjalan keskussairaalan kolmen (3) eri poliklinikan sanelunpuruista tarpeen mukaan, merkkimäärän ollessa noin 40,3 milj. merkkiä vuodessa ja keskimäärin noin 3,4 milj. merkkiä kuukaudessa. Jatkossa palvelun piiriin liittyy mahdollisesti muita yksiköitä tarpeen mukaan. Sanelunpurkua tuottavia toimintayksiköitä koko Siun soten toiminta-alueella vuonna 2020 oli noin 180 yksikköä.

Siun sote ei sitoudu vähimmäisostomäärään. Palvelua ostetaan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Sanelunpurkupalvelua tullaan ostamaan enenevissä määrin sitä mukaa, kun Siun soten sanelunpurusta vastaavan henkilöstön työsuhteet vapautuvat (esim. eläkepoistumat), vastaavasti ko. palvelua tullaan ostamaan vähenevissä määrin vaiheittain sitä mukaa kun puheentunnistuspalvelun käyttö lisääntyy.

Puheentunnistuspalvelun käyttöönotto tehdään vaiheittain ensin pienemmälle joukolle käyttäjiä. Tavoitteena on, että puheentunnistuksen käyttö laajenee koskemaan noin 2000 Siun soten ammattilaista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/04/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/03/2022
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/06/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/03/2022
Paikallinen aika: 14:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus järjestetään tarjouspyynnössä mainitun ajankohdan jälkeen, eikä tarjousten avaamistilaisuus ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/02/2022