Bauleistung - 91383-2021

23/02/2021    S37

Tschechien-České Budějovice: Bauarbeiten

2021/S 037-091383

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jihočeský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70890650
Postanschrift: U Zimního stadionu 1952/2
Ort: České Budějovice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 370 76
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Pavel Bürger
E-Mail: burgerp@kraj-jihocesky.cz
Telefon: +420 386720338
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kraj-jihocesky.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/404778
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/404778
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí

Referenznummer der Bekanntmachung: OVZI 150128/2020/pabu
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Mosty se nacházejí na silnici III/1359 v Plané nad Lužnicí - okres Tábor. Stávající mosty jsou ve špatném stavebně-technickém stavu a budou nahrazeny novými mosty včetně spodní stavby. Nové mosty tak nahradí stávající mosty a plně převezmou jejich funkci za splnění všech aktuálních předpisů a norem.

Součástí stavby bude též vymístění všech inženýrských sítí vedoucí po mostě do chrániček vedoucích pode dnem řeky Lužnice na povodní straně mostu. Překop bude široký 6 m a cca 2-2,5 m pode dnem řeky Lužnice. Přeložky inženýrských sítí je potřebné dokončit do začátku topné sezóny. Součástí této stavby je přeložení vodovodu a kanalizace. Přeložení ostatních inženýrských sítí - plyn (E.ON), elektřina (E.ON), sdělovací kabel (Cetin) - je samostatně zasmluvněno a není součástí tohoto projektu.

Součástí stavby je i provizorní most přes Lužnici umístěný cca 200 m proti proudu řeky. Most bude o dvou polích se středovým pilířem v řece o rozpětí 42+42 m a bude na něm umístěna lávka pro pěší.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 159 128 046.06 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Komunikace III/1359, v obci Planá nad Lužnicí, Jihočeský kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mosty se nacházejí na silnici III/1359 v Plané nad Lužnicí - okres Tábor. Stávající mosty jsou ve špatném stavebně-technickém stavu a budou nahrazeny novými mosty včetně spodní stavby. Nové mosty tak nahradí stávající mosty a plně převezmou jejich funkci za splnění všech aktuálních předpisů a norem.

Součástí stavby bude též vymístění všech inženýrských sítí vedoucí po mostě do chrániček vedoucích pode dnem řeky Lužnice na povodní straně mostu. Překop bude široký 6 m a cca 2-2,5 m pode dnem řeky Lužnice. Přeložky inženýrských sítí je potřebné dokončit do začátku topné sezóny. Součástí této stavby je přeložení vodovodu a kanalizace. Přeložení ostatních inženýrských sítí - plyn (E.ON), elektřina (E.ON), sdělovací kabel (Cetin) - je samostatně zasmluvněno a není součástí tohoto projektu.

Součástí stavby je i provizorní most přes Lužnici umístěný cca 200 m proti proudu řeky. Most bude o dvou polích se středovým pilířem v řece o rozpětí 42+42 m a bude na něm umístěna lávka pro pěší.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 159 128 046.06 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 550
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ.

a) Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje dodavatel ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Dodavatel předloží výpis z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání, pro předmět podnikání:

„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Zadavatel uzná za průkaz oprávnění k podnikání v požadovaném předmětu rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v předmětu (či předmětech), který bude zadavatelem požadovanému předmětu obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy);

c) Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Dodavatel předloží doklad o autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ dle § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (případně potvrzení o zapsání do seznamu registrovaných osob v příslušném oboru u osob usazených a hostujících). Dodavatel identifikuje vztah osoby prokazující autorizaci a dodavatele (např. zda jde o zaměstnance či jinou osobu).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 12:15
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 7 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 12:30
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle § 40 ZZVZ v délce 210 kalendářních dnů a požaduje jistotu dĺe § 41 ZZVZ. Lhůta stanovená v kalendářních dnech platí pro účely výpočtu vázanosti účastníka nabídkou.

Informační „doba trvání v měsících“ uvedená v bodě „IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán“ je přepočtena na základě průměrné délky měsíce gregoriánského kalendáře zaokrouhlené dolů, tj. 30 kalendářních dnů (210/30 = 7).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021