Bauleistung - 91385-2021

Submission deadline has been amended by:  148745-2021
23/02/2021    S37

Sverige-Norrköping: Anläggningsarbete

2021/S 037-091385

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norrköping Norrevo Fastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 559028-5747
Postadress: Norra Promenaden 100
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 601 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Niklas Ljung
E-post: niklas.ljung@norrevo.se
Telefon: +46 11-155136
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.norrevo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/norrkopingsbk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=60055
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/norrkopingsbk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=60055
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Styrstad Skola, Totalentreprenad

Referensnummer: UH-2021-35
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

På fastigheten ska en ny skolbyggnad för årskurs F-6 uppbringas (två parallella årskullar). Byggnaden uppförs i två plan. I övrigt innehåller skolbyggnaden tillagningskök och eventuellt en särskola.

På fastigheten skall även i en sidoentreprenad byggas en Idrottshall med tillhörande omklädningsrum, lounge och förråd.

I sidoentreprenaden ska även skolgård/utemiljö uppbringas inom fastigheten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
45100000 Förberedande anläggningsarbeten
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

På fastigheten ska en ny skolbyggnad för årskurs F-6 uppbringas (två parallella årskullar). Byggnaden uppförs i två plan. I övrigt innehåller skolbyggnaden tillagningskök och eventuellt en särskola.

På fastigheten skall även i en sidoentreprenad byggas en Idrottshall med tillhörande omklädningsrum, lounge och förråd.

I sidoentreprenaden ska även skolgård/utemiljö uppbringas inom fastigheten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 27/04/2021
Slut: 14/04/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Särskolan med tillhörande arbeten. Mer information finns i upphandlingsdokumenten.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/04/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/07/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/04/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021