Bauleistung - 91523-2021

23/02/2021    S37

Sverige-Varberg: Rörmokeriarbeten

2021/S 037-091523

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Varbergs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1249
Ort: Varberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 432 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Turås
E-post: daniel.turas@upphandlingsbyran.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varberg.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

VS-arbeten

Referensnummer: KS 2020/0289
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45330000 Rörmokeriarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Varbergs Kommun upphandlar ramavtal omfattande VS-arbeten. I upphandlingen ingår även ett antal kommunala bolag.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 50 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45331210 Installation av ventilation
45332400 Montering av sanitetsgods och rör
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Varberg och Falkenberg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Varbergs Kommun upphandlar ramavtal omfattande VS-arbeten. I upphandlingen ingår även ett antal kommunala bolag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 230-565834
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/01/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Assemblin VS AB
Nationellt registreringsnummer: 556053-6194
Postadress: Västberga Allé 1
Ort: Hägersten
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 126 30
Land: Sverige
E-post: magnus.botsjo@assemblin.se
Internetadress: http://www.assemblin.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 50 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/01/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: VOTAB
Nationellt registreringsnummer: 556138-3422
Postadress: Vagnvägen 12
Ort: Varberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 432 32
Land: Sverige
E-post: sten.eriksson@votab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 50 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/01/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Runevads vvs-teknik AB
Nationellt registreringsnummer: 556634-2563
Postadress: Härdgatan 28
Ort: Varberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 432 31
Land: Sverige
E-post: fredrik@runevads.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 50 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/01/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Carlaplans Rörläggeri i Tvååker Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556451-4502
Postadress: Plåtvägen 5
Ort: Tvååker
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 430 10
Land: Sverige
E-post: carlaplansror.micke@gmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 50 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/01/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bravida Sverige AB, Division Stockholm
Nationellt registreringsnummer: 556197-4188
Postadress: Förmansvägen 2
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 126 81
Land: Sverige
E-post: rickard.y.johansson@bravida.se
Internetadress: http://www.bravida.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/01/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Falkenbergs Rör AB
Nationellt registreringsnummer: 556077-3797
Postadress: Kvekatorpsvägen 21
Ort: Falkenberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 311 32
Land: Sverige
E-post: jesper.johansson@falkenbergsror.se
Internetadress: http://www.falkenbergsror.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 50 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021