Bauleistung - 91639-2021

23/02/2021    S37

die Slowakei-Bratislava: Straßenbauarbeiten

2021/S 037-091639

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 001-000066)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slovenská správa ciest
Nationale Identifikationsnummer: 00003328
Postanschrift: Miletičova
Ort: Bratislava-Ružinov
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 826 19
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Lucia husárová
E-Mail: lucia.husarova@ssc.sk
Telefon: +421 484343210
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ssc.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15/orders

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa

Referenznummer der Bekanntmachung: 379/6231/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Názov predmetu zákazky: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti:

Časť 1: I/16 Rakytník R2 Figa

Časť 2:I/66 Rakovec križovatka II/526

Časť 3:I/59 Banská Bystrica križovatka I/59 s I/14

Časť 4:I/76 Hranica kraja R1 Hronský Beňadik

Časť 5:I/66 Dobrá Niva Breziny

Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej projektovej dokumentácii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 001-000066

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 23/02/2021
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 09/03/2021
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 23/02/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/03/2021
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: