Bauleistung - 91685-2021

23/02/2021    S37

Tschechien-Benešov: Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude

2021/S 037-091685

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Město Benešov
Nationale Identifikationsnummer: 0231401
Postanschrift: Masarykovo náměstí 100
Ort: Benešov
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 256 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Pavlína Tůmová
E-Mail: tumova@benesov-city.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.benesov-city.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Parkovací dům Benešov

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45213300 Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Parkovací dům Benešov

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45213300 Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Benešov - ulice Nádražní - Jiráskova - Žižkova

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Stavební práce

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/10/2019
Ende: 23/11/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007381

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 209-509264

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
14/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Edikt, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25172328
Postanschrift: Rudolfovská tř. 461/95
Ort: České Budějovice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 370 01
Land: Tschechien
E-Mail: info@edikt.cz
Internet-Adresse: www.edikt.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Pohl CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25606468
Postanschrift: Nádražní 25
Ort: Roztoky
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 252 63
Land: Tschechien
E-Mail: roztoky@pohl.cz
Internet-Adresse: www.pohl.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 132 370 017.51 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45213300 Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Benešov - ulice Nádražní - Jiráskova - Žižkova

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o novostavbu parkovacího domu.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/10/2019
Ende: 23/11/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 139 461 306.05 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Edikt, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25172328
Postanschrift: Rudolfovská tř. 461/95
Ort: České Budějovice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 3701
Land: Tschechien
E-Mail: info@edikt.cz
Internet-Adresse: www.edikt.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Pohl CZ, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25606468
Postanschrift: Nádražní 25
Ort: Roztoky
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 252 63
Land: Tschechien
E-Mail: roztoky@pohl.cz
Internet-Adresse: www.pohl.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Projektová dokumentace neřešila realizaci nového objektu parkovacího domu na hraně se stávajícím nástupištěm SŽ. Nástupiště, včetně stožárů a uložených kabelů bylo v kolizi se založením nového objektu - provedením pilot, kalichů a montáží prefa konstrukce. Ve výkazu výměr bylo uvažováno pouze s demolicí objektu bývalého skladu a chyběla demolice nákladové a nájezdové rampy, dále nebylo uvažováno s demolicí stávajícího odvodnění kolejiště, stávajících šachet. V části zemních prací byl uveden chybný výpočet odtěžení pláně. Dále došlo ke změně rozsahu zámečnických konstrukcí - provedení zastřešení ramp, změny souvrství ploché střechy, provedení systémových prostupů střešním pláštěm. Na základě akustické studie byl podhled zavěšen na rošt, aby byl splněn součinitel akustické pohltivosti, dále došlo k rozšíření instalace akustického obkladu na svislé stěny. Na základě úprav odvodnění 4 NP došlo k záměně odvodňovacích žlabů ze střešní vpusti. Dále bylo dodatečně oceněno doplnění chybějících objektových dilatací. Jedná se o změnu dle § 222 odst.6 ZZVZ.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Projektová dokumentace neřešila realizaci nového objektu parkovacího domu na hraně se stávajícím nástupištěm SŽ. Nástupiště, včetně stožárů a uložených kabelů bylo v kolizi se založením nového objektu - provedením pilot, kalichů a montáží prefa konstrukce. Ve výkazu výměr bylo uvažováno pouze s demolicí objektu bývalého skladu a chyběla demolice nákladové a nájezdové rampy, dále nebylo uvažováno s demolicí stávajícího odvodnění kolejiště, stávajících šachet. V části zemních prací byl uveden chybný výpočet odtěžení pláně. Dále došlo ke změně rozsahu zámečnických konstrukcí - provedení zastřešení ramp, změny souvrství ploché střechy, provedení systémových prostupů střešním pláštěm. Na základě akustické studie byl podhled zavěšen na rošt, aby byl splněn součinitel akustické pohltivosti, dále došlo k rozšíření instalace akustického obkladu na svislé stěny. Na základě úprav odvodnění 4 NP došlo k záměně odvodňovacích žlabů ze střešní vpusti. Dále bylo dodatečně oceněno doplnění chybějících...

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 132 655 525.19 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 139 461 306.05 CZK