Lieferungen - 91916-2021

23/02/2021    S37

Finnland-Tampere: Datenübertragungsanlagen

2021/S 037-091916

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationale Identifikationsnummer: 0952029-9
Postanschrift: Hatanpään valtatie 30
Ort: Tampere
NUTS-Code: FI1 MANNER-SUOMI
Postleitzahl: FI-33541
Land: Finnland
E-Mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=332565&tpk=716fc031-bc2a-4979-8d97-f9c7484d7ce4
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=332565&tpk=716fc031-bc2a-4979-8d97-f9c7484d7ce4
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Taistelunjohtojärjestelmän päätelaitteet

Referenznummer der Bekanntmachung: 1259/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32260000 Datenübertragungsanlagen - FB01
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Taistelijan päätelaitteet, joita käytetään maanpuolustuksen joukkojen johtamisen välineenä yhdessä muun johtamiskaluston kanssa. Päätelaitteissa ajetaan tilannekuvasovellusta sekä tarvittavia muita ohjelmia ja se liittyy tiedon siirtoverkkoihin joko taistelijan reittimen, taktisen IP-tiedonsiirtolaitteen tai mobiiliverkon kautta. Päätelaitteita on kaksi (2) eri kokoa. Päätelaitteisiin tulee sisältyä tuettu ja päivitettävissä oleva Android-käyttöjärjestelmä. Laitteiden tulee olla päivitettävissä sopimuskaudella laitteiden uudenmpiin versioihin. Päätelaitteiden hankintaan sisällytetään mahdollisesti lisävarusteita, jotka valitun toimittajan tulee kyetä toimittamaan sopimuskaudella.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Päätelaite kokoluokka 5"–8"

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32260000 Datenübertragungsanlagen - FB01
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankittava määrä sopimuskauden aikana on enintään 2 000 kpl. Arvio vuosittaisesta hankintamäärästä on n. 1 000 kpl, mutta määrä voi olla suurempi tai pienempi.

Laitteessa on oltava tuettu ja päivitettävissä oleva Android-käyttöjärjestelmä.

Laitteen tulee täyttää vaatimusmäärittelyn (liite 1a) ja vaatimustaulukossa (liite 1b) ilmoitetut vähimmäisvaatimukset (kriittiset) koskien laitekokoa 5"– 8". Tarjouksen laadullinen pisteytys tehdään ensi- ja toissijaisten vaatimusten, jotka koskevat laitekokoa 5"–8", perusteella. Vaatimustaulukon vaatimukset 2.2.2.2, 2.3.1.2. ja 2.3.1.4 eivät koske laitekokoa 5"–8", ja näihin vaatimuksiin ei tule vastata.

Vaatimukset tullaan todentamaan ja arvioimaan tarjouksen ja sen mukana toimitettujen liitteiden perusteella.

Lisäksi hankintayksikkö pidättää oikeuden tarvittaessa testata itse tai kolmannen osapuolen toimesta tarjottuja laitteita todentaakseen ja arvioidakseen vaatimusmatriisissa asetettujen vaatimusten täyttymisen. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava 14 vrk aikana enintään viisi (5) laitetta hankintayksikölle. Hankintayksikkö korvaa tarjoajalle laitteiden hinnan tarjouksessa annetun vuoden 2021 hinnan mukaisesti.

Tarjoajan tulee perehtyä myös Käyttöympäristökuvaukseen (liite 2) sekä Reititin MDAL11 tietoihin (liite 3).

Tarjoajan tulee täyttää excel-muodossa oleva vaatimustaulukko (liite 1ba) ja liittää täytetty vaatimustaulukko tarjouksen liitteeksi kohdassa Hankinnan kriteerit. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen myös vaatimustaulukossa pyydetyt asiakirjat ja selvitykset.

Tarjoajan tulee tarjota myös laitteeseen soveltuvat seuraavat lisävarusteet:

– Vara-akku

– Powerbank

– Virtlähde/latauslaite

– Tarvittavat kaapelit

– Kantolaite/reppu.

Tarkentavat tiedot ja yksikköhinnat tulee ladata erillisellä lomakkeella kohtaan Hankinnan kohteen kriteerit. Lisävarusteet eivät vaikuta tarjouksen arviointiin (hinta ja laatu).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella. Optiokaudella voidaan hankkia enintään 2 000 kpl päätelaitteita kokoluokkaa 5"–8".

Hankintayksikön tulee ilmoittaa ensimmäisen optiovuoden käytöstä toimittajalle 31.12.2022 mennessä ja toisen optiovuoden käytöstä 31.12.2023 mennessä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ks. kohta II.2.7).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Päätelaite kokoluokka 9"–11"

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32260000 Datenübertragungsanlagen - FB01
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankittava määrä sopimuskauden aikana on enintään 1 000 kpl. Arvio vuosittaisesta hankintamäärästä on n. 500 kpl, mutta määrä voi olla suurempi tai pienempi.

Laitteessa on oltava tuettu ja päivitettävissä oleva Android-käyttöjärjestelmä.

Laitteen tulee täyttää vaatimusmäärittelyn (liite 1a) ja vaatimustaulukossa (liite 1b) ilmoitetut vähimmäisvaatimukset (kriittiset) koskien laitekokoa 9"–11". Tarjouksen laadullinen pisteytys tehdään ensi- ja toissijaisten vaatimusten, jotka koskevat laitekokoa 9"–11", perusteella.

Vaatimustaulukossa vaatimukset 2.2.2.1, 2.3.1.1 ja 2.3.1.3 eivät koske laitekokoa 9"–11", ja näihin vaatimuksiin ei tule vastata.

Vaatimukset tullaan todentamaan ja arvioimaan tarjouksen ja sen mukana toimitettujen liitteiden perusteella.

Lisäksi hankintayksikkö pidättää oikeuden tarvittaessa testata itse tai kolmannen osapuolen toimesta tarjottuja laitteita todentaakseen ja arvioidakseen vaatimusmatriisissa asetettujen vaatimusten täyttymisen. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava 14 vrk aikana enintään viisi (5) laitetta hankintayksikölle. Hankintayksikkö korvaa tarjoajalle laitteiden hinnan tarjouksessa annetun vuoden 2021 hinnan mukaisesti.

Tarjoajan tulee perehtyä myös Käyttöympäristökuvaukseen (liite 2) sekä Reititin MDAL11 tietoihin (liite 3).

Tarjoajan tulee täyttää excel-muodossa oleva vaatimustaulukko (liite 1ba) ja liittää täytetty vaatimustaulukko tarjouksen liitteeksi kohdassa Hankinnan kriteerit. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen myös vaatimustaulukossa pyydetyt asiakirjat ja selvitykset.

Tarjoajan tulee tarjota myös laitteeseen soveltuvat seuraavat lisävarusteet:

– Vara-akku

– Powerbank

– Virtlähde/latauslaite

– Tarvittavat kaapelit

– Kantolaite/reppu.

Tarkentavat tiedot ja yksikköhinnat tulee ladata erillisellä lomakkeella kohtaan Hankinnan kohteen kriteerit. Lisävarusteet eivät vaikuta tarjouksen arviointiin (hinta ja laatu).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella. Optiokaudella voidaan hankkia enintään 1 000 kpl päätelaitteita kokoluokkaa 9"–11".

Hankintayksikön tulee ilmoittaa ensimmäisen optiovuoden käytöstä toimittajalle 31.12.2022 mennessä ja toisen optiovuoden käytöstä 31.12.2023 mennessä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ks. kohta II 2.7).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 104-250227
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/03/2021
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/03/2021
Ortszeit: 15:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021