Lieferungen - 91957-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Bukarest: Medizinische Verbrauchsartikel

2021/S 037-091957

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Nationale Identifikationsnummer: 9524980
Postanschrift: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021105
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Șef Birou achiziții publice și contractare Simona Corina Gabriela Ilie
E-Mail: achizitii@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980/3080
Fax: +40 213186095
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mateibals.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113852
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiale sanitare și de laborator 2

Referenznummer der Bekanntmachung: 9524980/2021/AP-1-21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

În cadrul procedurii vor fi achiziționate diverse materiale sanitare și de laborator necesare tratării pacienților internați în spital.

Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatii suplimentare în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 962 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Seringă ELS 200 ml compatibilă cu injectomatul Accutron CT

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Magazia de materiale a Institutului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-valori”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 306 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Conector pacient, spiralat cu valvă unidirecțională, compatibil cu injectomat Accutron CT-D

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Magazia de materiale a Institutului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 234 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Eprubetă recoltare (dop galben) biochimie cu gel separator 16x100mm 8,5ml

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-valori”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 540 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pungă transport probe biologice

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Magazia de materiale a Institutului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-valori”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 882 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1: ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

(a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele trei locuri.

Aceste documente sunt:

1. certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării – actualizate/la zi în momentul prezentării – scanat în format .pdf și semnat electronic;

2. certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul local) la momentul prezentării – actualizate/la zi în momentul prezentării – scanat în format .pdf și semnat electronic;

3. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizate/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: în cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință – scanat în format .pdf și semnat electronic;

Cerința 2: ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

— manager – Nițescu Maria;

— director medical – Apostolescu Cătălin Gabriel;

— director financiar-contabil – Dumitrașcu Daniela;

— șef birou achiz. pub. și contractare – Ilie Simona Corina Gabriela – președinte cu rol de organiz. și reprez. comisie de evaluare;

— asistent medical principal șef – Ciocan Cristiana – membru comisie de evaluare;

— asistent medical principal șef – Chiru Daniela – membru comisie de evaluare;

— asistent medical principal șef – Lăptici Cristina – membru comisie de evaluare;

— asistent medical principal șef – Rolea Violeta – membru de rezervă comisie de evaluare;

— statistician medical principal – Drugan Florentina Cristina – membru de rezervă comisie de evaluare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

(a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele trei locuri.

Aceste documente sunt:

1. declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (Formular 4) – scanată în format .pdf și semnată electronic;

2. declarație de angajament față de procedura de achiziție (Formular 5) – scanată în format .pdf și semnată electronic.

Cerința 1: operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

(a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele trei locuri.

Aceste documente sunt:

1. avizele de funcționare pentru Import, comercializare, depozitare, emise de Ministerul Sănătății – inclusiv Anexele (în conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu completările și modificările ulterioare) – actualizat/la zi în momentul prezentării – scanat în format .pdf și semnat electronic;

2. certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – actualizat/la zi în momentul prezentării – scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: în cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință – scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate. Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să depună eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor pentru care ofertează în conformitate cu art. 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(a) Ofertanții vor completa direct în SEAP, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire;

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar. Aceste documente sunt: eșantioane, fotografii sau descrieri (ștampilate și semnate de operatorul economic) a căror autenticitate să poată fi dovedită în cazul în care autoritatea contractantă dorește acest lucru cuprinzând: denumirea produsului, producătorul, conținutul și specificațiile.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/03/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/03/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale (in conformitate cu prevederile H395/2016 art. 138 alin. (1), (2) si (3).

Pentru fiecare lot în parte:

(a) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP;

(b) Dacă comisia de evaluare constată că au fost depuse oferte admisibile cu prețuri egale la ofertanții clasați pe locul 2, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 1;

(c) Dacă comisia de evaluare constată că au fost depuse oferte admisibile cu prețuri egale la ofertanții clasați pe locul 3, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 2;

(d) Netransmiterea unui preț îmbunătățit (menținerea prețului) va fi considerata ca „solicitare la care nu s-a răspuns”, iar oferta va fi considerata ca inacceptabilă în conformitate cu art. 134 alin. (5) din H395/2016;

(e) Clasamentul se va stabili în funcție de prețurile finale ofertate.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartiment juridic INBIMB
Postanschrift: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Ort: București
Postleitzahl: 021105
Land: Rumänien
E-Mail: craluca@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980/3951
Fax: +40 213186095
Internet-Adresse: www.mateibals.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021