Lieferungen - 92092-2021

23/02/2021    S37

Sverige-Kristianstad: Sjukhusmåltider

2021/S 037-092092

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning
Nationellt registreringsnummer: 232100-0255
Ort: Kristianstad
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Amelie Åkesson
E-post: amelie.akesson@skane.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.skane.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Måltider till patienter i Trelleborg, Malmö, Lund och Landskrona

Referensnummer: 2020-O002370
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15894220 Sjukhusmåltider
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av måltider och livsmedelsprodukter till patienter i Trelleborg, Malmö, Lund och Landskrona.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 267 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av måltider och livsmedelsprodukter till patienter i Trelleborg, Malmö, Lund och Landskrona.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 227-556394
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/01/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Compass Group AB
Nationellt registreringsnummer: 556258-1461
Postadress: Box 1222
Ort: Kista
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 164 28
Land: Sverige
E-post: frida.saberian@compass-group-fs.com
Internetadress: http://www.eurestservices.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 267 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021