Lieferungen - 92201-2021

 • 200938-2020: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
  Datum der Veröffentlichung:30/04/2020Frist:03-06-2020
  Dokument:Auftragsbekanntmachung
  Name des Auftraggebers:Министерство на финансите — Централен орган за покупки
  • 482257-2020: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:13/10/2020
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на финансите — Централен орган за покупки
  • 583249-2020: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:04/12/2020
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 593315-2020: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:09/12/2020
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР
  • 597430-2020: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:11/12/2020
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 604192-2020: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:15/12/2020
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР
  • 21882-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:18/01/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по вписванията
  • 59231-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/02/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по геодезия, картография и кадастър
  • 72502-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/02/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • 85808-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:19/02/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 85811-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:19/02/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 85812-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:19/02/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 92201-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:23/02/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 107306-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/03/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 120250-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:10/03/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 124119-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/03/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • 128242-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:15/03/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • 128255-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:15/03/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 128308-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:15/03/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 174991-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:09/04/2021
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“