Lieferungen - 92203-2021

23/02/2021    S37

Polen-Ruda Śląska: Personalcomputer

2021/S 037-092203

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Ruda Śląska
Postanschrift: pl. Jana Pawła II nr 6
Ort: Ruda Śląska
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-709
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Wieczorek, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
E-Mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Telefon: +48 322449094
Fax: +48 322487348
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rudaslaska.bip.info.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7

Referenznummer der Bekanntmachung: AP.271.61.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7”.

Zamówienie obejmuje 5 części:

— część nr 1: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej;

— część nr 2: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej;

— część nr 3: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni hotelarsko-gastronomicznej, pracowni biznesu oraz pracowni reklamy w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej;

— część nr 4: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni informatycznej oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej;

— część nr 5: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2.1–2.5 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 466 931.50 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30213300 Tischcomputer
30232110 Laserdrucker
30232140 Plotter
32322000 Multimediaausrüstung
38653400 Leinwände
48300000 Softwarepaket für Dokumentenerstellung, Zeichnen, Bildverarbeitung, Terminplanung und Produktivität
48620000 Betriebssysteme
48761000 Antivirensoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, ul. gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.:

— kompletne zestawy komputerowe,

— ploter drukujący,

— magnetyczna tablica interaktywna,

— oprogramowanie do projektowania typu CAD,

— oprogramowanie antywirusowe,

— urządzenie wielofunkcyjne,

— ekran projekcyjny,

— programowalny przełącznik.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres udzielonej gwarancji na wybrane elementy zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt: „Nowoczesne Szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna; działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dotyczy sekcji 2.2.7: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt określony przedmiotem zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30213100 Tragbare Computer
30232110 Laserdrucker
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
38548000 Fahrzeugarmaturen
38652100 Vorführgeräte
38653400 Leinwände
38970000 Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft
39151200 Werkbänke
39162110 Lehrbedarf
48620000 Betriebssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, ul. gen. J. Hallera 6; 41-709 Ruda Śląska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.:

— komputer przenośny typu laptop,

— stanowisko do testowania alternatorów i rozruszników,

— dydaktyczne stanowisko demonstracyjne przeznaczone do prezentacji systemu komfortu,

— zestaw dydaktyczny czujników systemów elektronicznych pojazdu,

— panelowy zestaw dydaktyczny czujników systemów elektronicznych pojazdów,

— tester diagnostyczny – urządzenie mobilne,

— jednolity zestaw do diagnostyki pojazdów z oscyloskopem,,

— projektor multimedialny,

— wózek narzędziowy z wyposażeniem,

— stół warsztatowy z szufladami,

— urządzenie wielofunkcyjne,

— ekran projekcyjny,

— multimetr wielofunkcyjny,.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres udzielonej gwarancji na wybrane elementy zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt: „Nowoczesne Szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna; działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dotyczy sekcji 2.2.7: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt określony przedmiotem zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy i przeprowadzić szkolenia z metodyki wykorzystania stanowisk dydaktycznych w terminie do 60 dni od dnia dostawy zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30213300 Tischcomputer
30216110 Scanner für Computeranwendungen
30232110 Laserdrucker
30232140 Plotter
30237000 Teile und Zubehör für Computer
32322000 Multimediaausrüstung
38651000 Fotokameras
38652100 Vorführgeräte
48300000 Softwarepaket für Dokumentenerstellung, Zeichnen, Bildverarbeitung, Terminplanung und Produktivität
48620000 Betriebssysteme
48761000 Antivirensoftwarepaket
48822000 Computerserver
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zespół Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej, ul. Gliniana 2; 41-711 Ruda Śląska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni hotelarsko-gastronomicznej, pracowni biznesu oraz pracowni reklamy w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej.

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.:

— komputerowe stanowisko uczniowskie i nauczycielskie,

— oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki komputerowe,

— oprogramowanie antywirusowe,

— ploter tnący,

— kserokopiarka,

— aparaty cyfrowe,

— projektor multimedialny,

— laserowa drukarka kolorowa,

— urządzenia wielofunkcyjne,

— niszczarka,

— bindownica,

— serwer plików,

— switch,

— skaner fotograficzny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres udzielonej gwarancji na wybrane elementy zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt: „Nowoczesne Szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna; działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dotyczy sekcji 2.2.7: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt określony przedmiotem zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni informatycznej oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30213300 Tischcomputer
30232110 Laserdrucker
30232130 Farbgrafikdrucker
30232140 Plotter
30237000 Teile und Zubehör für Computer
32322000 Multimediaausrüstung
38651000 Fotokameras
38652100 Vorführgeräte
48620000 Betriebssysteme
48822000 Computerserver
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zespół Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 3; 41-709 Ruda Śląska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni informatycznej oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.:

— drukarki laserowa,

— projektory multimedialny,

— serwerownia,

— zestawy komputerowe,

— analizator sieciowy,

— laminator rolowy,

— urządzenie do bigowania,

— zestaw fotograficzny,

— projektor multimedialny,

— tablety graficzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres udzielonej gwarancji na wybrane elementy zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt: „Nowoczesne Szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna; działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dotyczy sekcji 2.2.7: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt określony przedmiotem zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30213300 Tischcomputer
30232140 Plotter
32322000 Multimediaausrüstung
38311000 Elektronische Waagen und Zubehör
48620000 Betriebssysteme
48761000 Antivirensoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej, ul. Bujoczka 2; 41-700 Ruda Śląska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej.

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.:

— zestawy komputerowe,

— kasa fiskalna z oprogramowaniem i taśmą,

— waga elektroniczna,

— urządzenie wielofunkcyjne,

— projektor moltimedialny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres udzielonej gwarancji na wybrane elementy zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt: „Nowoczesne Szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020; oś priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna; działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dotyczy sekcji 2.2.7: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt określony przedmiotem zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 180-434031
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/02/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Login IT Jacek Zimny
Postanschrift: ul. Zięby5 Koteże
Ort: Starogard Gdański
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Postleitzahl: 83-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 86 240.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 71 125.67 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/02/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Login IT Jacek Zimny
Postanschrift: ul. Zięby 5 Koteże
Ort: Starogard Gdański
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Postleitzahl: 83-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 188 100.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 156 799.49 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni informatycznej oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/02/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Login IT Jacek Zimny
Postanschrift: ul. Zięby 5 Koteże
Ort: Starogard Gdański
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Postleitzahl: 83-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 324 045.73 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 239 006.34 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— zadanie 1: 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

— zadanie 2: 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

— zadanie 3: 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100),

— zadanie 4: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych),

— zadanie 5: 500,00 PLN (pięćset złotych).

1.1. Wadium może być wniesione w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:

ING Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628

Uwaga:

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

2.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (w wydzielonym, odrębnym pliku).

2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6.1 niniejszego rozdziału SIWZ.

2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

2.6.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2.6.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

— zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

4. Dotyczy sekcji: IV.2.6: Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą: 60 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy.

6. Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego.

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Ozby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamaw. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamaw. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamaw., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wnieś. skargi stosuje się odp.o przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamaw. za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postęp. Do czynności podejmowanych przez PU stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia itd.

6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021