Lieferungen - 92247-2021

23/02/2021    S37

România-Năsăud: Echipamente medicale

2021/S 037-092247

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud
Număr naţional de înregistrare: 4347879
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu nr. 1
Localitate: Năsăud
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 425200
Țară: România
Persoană de contact: Valentina Andras
E-mail: secretariat@spitalnasaud.ro
Telefon: +40 263-360684
Fax: +40 263-360682
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitalnasaud.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instituție publică – spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Aparatură de laborator

Număr de referinţă: 10031
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara (AP)9 „Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectul specific (OS) 9.1.

‚„Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

Conform caietului de sarcini care cuprinde achizitia a cinci loturi de aparatura de laborator, fiecare aparat reprezentant un lot.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat de urină – sumar și sediment

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
38434000 Analizoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Spitalul Orasenesc „Dr. George Trifon” Nasaud.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

O bucata analizor automat de urina – sumar si sediment.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara (AP)9 „Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectul specific (OS) 9.1. „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat VSH -1

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
38434000 Analizoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Spitalul Orasenesc "Dr. George Trifon"Nasaud.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

O bucata analizor automat VSH -1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara (AP)9 „Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectul specific (OS) 9.1. „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Microscop optic binocular cu cameră foto

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
38510000 Microscoape
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Spitalul Orasenesc „Dr. George Trifon” Nasaud.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

O bucata microscop optic binocular cu camera foto conform descrierii din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara (AP)9 „Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectul specific (OS) 9.1. „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat de coagulare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
38434000 Analizoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Spitalul Orasenesc „Dr. George Trifon” Nasaud.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

O bucata analizor automat de coagulare conform descrierii din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara (AP)9 „Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectul specific (OS) 9.1. „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat electroforeză

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
38434000 Analizoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Spitalul Orasenesc „Dr. George Trifon” Nasaud.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

O bucata analizor automat electroforeza conform descrierii din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritara (AP)9 „Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectul specific (OS) 9.1. „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 248-616502
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 4
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 5
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021