Lieferungen - 92381-2021

23/02/2021    S37

Česko-Zlín: Počítače

2021/S 037-092381

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 021-049313)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Zlín
Národní identifikační číslo: 00283924
Poštovní adresa: náměstí Míru 12
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 760 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Semelová
E-mail: blankasemelova@zlin.eu
Tel.: +420 577630406
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.zlin.eu
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MMZ

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně

II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pro vybudování odborných učeben včetně souvisejících řemeslných prací v 10 základních školách ve Zlíně, uvedených v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu dle technické specifikace a výkazu výměr. Předmětem plnění je přebudování stávajících učeben na nové odborné učebny a modernizace kabinetů. Předmětem plnění jsou dodávky a montáže nábytku, vybavení učeben, dodávky a montáže AV a IT techniky, stínící techniky, učebních pomůcek, realizace stavebních prací a úprav souvisejících s modernizací učeben a kabinetů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/02/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 021-049313

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání obálek
Namísto:
Datum: 15/02/2021
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 22/03/2021
Místní čas: 08:35
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 15/02/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/03/2021
Místní čas: 08:30
Číslo oddílu: II.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Namísto:
Datum: 01/04/2021
Místní čas: 00:00
Má být:
Datum: 15/04/2021
Místní čas: 00:00
VII.2)Další dodatečné informace: