Dienstleistungen - 92498-2021

23/02/2021    S37

Sverige-Trollhättan: Programvaruutvecklingstjänster för kundhantering

2021/S 037-092498

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trollhättans kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1546
Postadress: Gärdhemsvägen 9
Ort: Trollhättan
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 461 83
Land: Sverige
Kontaktperson: Sofia Stigh
E-post: sofia.stigh@trollhattan.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trollhattan.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnoltpzfp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förhandsannonsering - Ärendehanteringsystem

Referensnummer: 2021/00149
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212445 Programvaruutvecklingstjänster för kundhantering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tilldelningsbeslutet är överprövat till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Om i fall att Förvaltningsrätten skulle ingripa på så sätt att upphandlingen ska göras om vill vi genom denna förhandsannonsering ge eventuella anbudsgivare möjligheten att förbereda sig för en ny upphandling.

Om upphandlingen annonseras ut på nytt kommer tid för anbudslämnande vara 15 dagar under förutsättning att denna förhandsannonsering varit offentlig i 30 dagar innan ny annonsering.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48219300 Programvara för administration
48445000 Programvara för kundhantering
48500000 Programvara för kommunikation och multimedia
48810000 Informationssystem
72250000 System- och stödtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Trollhättan

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tilldelningsbeslutet är överprövat till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Om i fall att Förvaltningsrätten skulle ingripa på så sätt att upphandlingen ska göras om vill vi genom denna förhandsannonsering ge eventuella anbudsgivare möjligheten att förbereda sig för en ny upphandling.

Om upphandlingen annonseras ut på nytt kommer tid för anbudslämnande vara 15 dagar under förutsättning att denna förhandsannonsering varit offentlig i 30 dagar innan ny annonsering.

Syfte med upphandlingen se bifogad beskrivning

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
18/02/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021