Dienstleistungen - 92661-2021

23/02/2021    S37

Sverige-Arvika: Avfallstjänster

2021/S 037-092661

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Arvika Teknik AB
Nationellt registreringsnummer: 556527-6713
Postadress: Östra Esplanaden 5
Ort: Arvika
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Postnummer: 671 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Cathrin Sköld
E-post: cathrin.skold@arvika.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.arvikateknik.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwcpopifl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwcpopifl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Omhändertagande av träavfall

Referensnummer: Dnr 2020-149
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser omhändertagande av träavfall från våra återvinningscentraler, Mosseberg, Arvika kommun och Lunden, Eda kommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90510000 Avfallshantering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arvika

Eda

Årjäng

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser omhändertagande av träavfall från våra återvinningscentraler, Mosseberg, Arvika kommun och Lunden, Eda kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Ev. kvarning av överstort avfall m.m. samt flisning till en bättre kvalitet.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/03/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/03/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021