Dienstleistungen - 93114-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Bukarest: Reinigungs- und Hygienedienste

2021/S 037-093114

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
Nationale Identifikationsnummer: RO 4316422
Postanschrift: Str. Poet George Coșbuc nr. 6-16; adresa de corespondență: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18 – Grand Arena, et. 1, sector 4
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040532
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Iordana Hudisteanu
E-Mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ps4.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curățenie și igienizare imobile și/sau platouri piață, precum și curățare a parcărilor din piețele agroalimentare/imobilele aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și/sau Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 (DPGAC S4)

Referenznummer der Bekanntmachung: 4316422/2019/29
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordul-cadru are ca principal obiect servicii de curățenie și igienizare imobile și/sau platouri piață, precum și curățare a parcărilor din piețelor agroalimentare/imobilelor aflate în administrarea Sectorului 4 al Mun. București și/sau Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 (DPGAC S4). Sectorul 4 se află într-un proces accelerat de dezvoltare urbanistică, economică şi socială, proces ce modifică echilibrul actual dintre mediul natural şi nevoia umană. În acelaşi timp, creşterea populaţiei şi limitarea teritorială, necesită măsuri de protecţie, in vederea mentinerii unui standard ridicat de viata. În S4 admin. și exploatarea piețelor, așa cum sunt acestea definite prin art. 7 din HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone pub., precum și a terenurilor aferente piețelor se face prin gestiune directă, în conf. cu prev. art. 11 alin. (2) lit. b) din OG nr. 71/2002. Prin Hot. Cons. Local al S4 nr. 58/18.11.2004, la data de 1.1.2005 a fost înființată Direcția de Administrare a Piețelor S4 care, ulterior, în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/29.1.2015, a fost reorganizată sub denumirea Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4. DPGAC S4 funcționează sub autoritatea Cons. Local al S4, ca serv. public de interes local, cu person. juridică și finanțare extrabugetară, specializat în domeniul administrării piețelor, cu sediul în Bucureşti, Str. Giurgiului nr. 109 A, sectorul 4. DPGAC S4 admin. piețele dispuse pe teritoriul S4, precum și terenurile aferente acestora, în mod direct și/sau indirect prin asociere, participațiune, inchiriere, concesiune de lucrări, parteneriat public și privat cu alte soc. com. care au un obiect de activ. similar, în cond. legii. Pieţele se organiz. şi funcţ. pe baza regul. proprii, elab. în fct. de tipul acestora, în conf. cu disp. HG nr. 348/2004. DPGAC S4 are drept de control asupra activ. de comerciali. a produselor și serviciilor de piață. De asemenea, având în vedere Protocolul de Asociere nr. 565/2.9.2019 în vederea derulării unei proced. de achiziție publică în scopul achiziționării serv. pentru asigurarea curățeniei și igienizării imobilelor și parcărilor aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și/sau Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 („DPGAC S4”) – Sectorul 4 al Mun. București în calitate de lider al asocierii, precum și având în vedere HCL Sector 4 nr. 256/2.10.2018 privind trecerea temporară a Pieței Progresul din admin. DPGAC S4, în admin. CL Sector 4 și HCL Sector 4 nr. 147/19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea DPGAC S4, în administrarea Sectorului 4, se impune aplicarea unei singure proceduri de atribuire care să vizeze achizițiile similare ce ar trebui realizate de autoritățile contractante. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 697 500 RON fara TVA.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 196 979.15 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39800000 Reinigungs- und Poliermittel
90914000 Parkplatzreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sector 4 al municipiului Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lista de activitati ce vor fi desfasurate in perioada de derulare a AC se regasesc descrise la nivelul caietului de sarcini. Estimarile ale cantit. min si max. care ar putea fi solicit. pe durata întregului AC si a celor care ar putea face obiectul unui singur contr. subsecv. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Estimari ale cantit. min.-max. ce fac obiectul AC:

— pt. spații administrative: min. 640 m²-max. 124 800 m², pt. spații interioare hale: min. 2 700 m² – max. 480 000 m²;

— pt. parcări și spații verzi: min. 3 000 m²-max. 336 000 m², pt. fațade: min. 300 m²-max. 16 000 m²;

— pt. târgul de miei: min. 30 zile de prestatie-max. 120 zile de prestatie, pt. curatenie dupa constructor: min. 300 m²-max. 30 000 m².

Estimari ale cantit. min.-max. ce fac ob. celui mai mare contr. subsecv:

— pt. spații administrative: min. 320 m²-max. 15 600 m², pt. spații interioare hale: min. 1 350 m²-max. 60 000 m²;

— pt. parcări și spații verzi: min. 1 500 m²-max. 42 000 m², pt. fațade: min. 150 m²-max. 2 000 m²;

— pt. târgul de miei: min. 15 zile de prestatie-max. 30 zile de prestatie, pt. curatenie dupa constructor: min. 100 m²-max. 1 000 m².

Modif. AC/contr., in cursul per. de valab. se va putea efectua in cond. prevaz. la art. 221 din Lg. 98/2016 si Instruct. ANAP.

In derularea AC pot fi introd. tipologii noi de prod./servicii, in baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Lg. 98/2016, coroborat cu art. 6 alin. (4) din Instruct. nr. 3/2017, tratate ca si mod. contrac. „nesubstanţiale – adaptări la context practic”, care nu aduc atingere naturii gen. a contr./AC, care sunt in leg. cu ducerea la indeplinire a AC (nec. pt. eficientizarea proces. de implement. contr. din prisma aut. contrac. şi/sau pentru îmbunătăţirea calităţii rez. acestuia), in limita a 10 % din val. AC. Preţ. unitare vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare similare din contr., cu adaptările de rigoare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gradul de detaliere și adecvare al planului de lucru propus pentru prestarea serviciilor de curatenie si igenizare zilnica, saptamanala si lunara, atat pentru spatii administrative, spatii interioare hale, parcari, aferente obiectivului mentionat in caietul de sarcini la detaliere criteriu de atribuire – sarcinile și termenele planificate pentru finalizarea acestora. / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Efectuarea mecanizata a unui numar cat mai mare de operatiuni necesare pentru prestarea serviciilor de curatenie si igenizare zilnica, saptamanala si lunara atat pentru spatii administrative, spatii interioare hale, parcari, aferente obiectivului mentionat in caietul de sarcini la detaliere criteriu de atribuire (corelat cu planul de lucru de la factor de evaluare anterior). / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 237-581456
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 31
Bezeichnung des Auftrags:

CS 8

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/01/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 126 221.38 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 126 221.38 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 572
Bezeichnung des Auftrags:

CS 6

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 286 177.81 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 286 177.81 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 276
Bezeichnung des Auftrags:

CS 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 97 543.63 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 97 543.63 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 416
Bezeichnung des Auftrags:

CS 4

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 167 589.81 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 167 589.81 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 143
Bezeichnung des Auftrags:

CS 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 127 331.69 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 127 331.69 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 109
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 825 000.00 RON
Niedrigstes Angebot: 6 822 419.20 RON / höchstes Angebot: 6 822 419.20 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 456
Bezeichnung des Auftrags:

CS 5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 286 177.80 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 286 177.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 171
Bezeichnung des Auftrags:

CS 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 21 732.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 21 732.46 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

CS7

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15556234
Postanschrift: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041919
Land: Rumänien
E-Mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internet-Adresse: www.fabiclean.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 84 204.57 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 84 204.57 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021