Dienstleistungen - 93212-2021

23/02/2021    S37

România-Bucureşti: Servicii de fotocopiere

2021/S 037-093212

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
Număr naţional de înregistrare: RO 4316422
Adresă: Str. Poet George Coșbuc nr. 6-16; adresa de corespondență: Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, complex comercial Grand Arena, sector 4
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040532
Țară: România
Persoană de contact: Iordana Hudisteanu
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ps4.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii integrate de printare, copiere, scanare

Număr de referinţă: 2019/4316422/24
II.1.2)Cod CPV principal
79521000 Servicii de fotocopiere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acordul-cadru are ca principal obiect achizitia de „Servicii integrate de printare-copiere-scanare ce implica punerea la dispozitia beneficiarului de echipamente multifunctionale de printare-copiere-scanare, aplicatie de management pentru sistemul integrat si furnizarea consumabilelor necesare functionarii sistemului (consumabile etc.)”.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 16 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in cea de-a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 615 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232000 Echipament periferic
50313200 Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor
79999100 Servicii de scanare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sectorul 4 al municipiului Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Servicii integrate de printare-copiere-scanare ce implica punerea la dispozitia beneficiarului de echipamente multifunctionale de printare-copiere-scanare, aplicatie de management pentru sistemul integrat si furnizarea consumabilelor necesare functionarii sistemului (consumabile etc.)”.

Cantitati estimate acord-cadru:

— cantitate maxima estimata: 7 200 000 printuri A4 (din care 4 800 000 pagini A4 alb-negru și 2 400 000 pagini A4 color);

— cantitate minima estimata: 1 800 000 printuri A4 (din care 1 200 000 pagini A4 alb-negru și 600 000 pagini A4 color).

Cantitati estimate contract subsecvent:

— cantitate maxima estimata: 1 800 000 printuri A4 (din care 1 200 000 pagini A4 alb-negru și 600 000 pagini A4 color;

— cantitate minima estimata: 150 000 printuri A4, respectiv (100 000 pagini A4 alb-negru si 50 000 pagini A4 color).

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (12 luni) este de 840 000,00 RON fara TVA

Modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 181-441154
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 555
Titlu:

Contract subsecvent nr. 8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 238 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 403
Titlu:

CS nr. 6

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 119 250.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 119 250.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 278
Titlu:

CS nr. 5

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 119 250.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 119 250.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 182
Titlu:

Contract subsecvent nr. 4

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 238 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 238 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 704
Titlu:

Acord-cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 360 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 3 336 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 336 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 709
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 84 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 84 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 797
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 169 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 169 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 72
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 169 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 169 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 454
Titlu:

CS nr. 7

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 238 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 238 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11
Titlu:

Contract subsecvent nr. 9

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 119 250.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 119 250.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 32
Titlu:

CS 10

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Euroco Partner Industry S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO18764159
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 309, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030308
Țară: România
E-mail: office@epi-tech.net
Telefon: +40 371448918
Fax: +40 311023406
Adresă internet: www.geodataholding.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 119 250.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 119 250.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021