Dienstleistungen - 93221-2021

23/02/2021    S37

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2021/S 037-093221

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Ravnice 48
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 993850595
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.meteo.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nadzor gradnje

Referentni broj: 10-2019-MM-03
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave uključuje stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora zaštite na radu (po potrebi) za građevinsko-obrtničke i elektro-instalaterske radove pri modernizaciji postojećih te izgradnji novih meteoroloških postaja i radarskih centara i pristupnih puteva.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 589 500.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nadzor gradnje - Područje 1

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Grad Zagreb, Karlovačka, Primorsko-goranska – 1.dio

II.2.4)Opis nabave:

Nadzor gradnje na 111 lokacija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nadzor gradnje – Područje 2

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Osječko-baranjska, Vukovarsko-Srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka.

II.2.4)Opis nabave:

Nadzor gradnje na 118 lokacija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nadzor gradnje - Područje 3

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Istarska, Primorsko-goranska – 2.dio, Ličko-senjska, Zadarska – 1.dio.

II.2.4)Opis nabave:

Nadzor gradnje na 102 lokacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nadzor gradnje - Područje 4

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadarska – 2.dio, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska.

II.2.4)Opis nabave:

Nadzor gradnje na 106 lokacija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 140-344883
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
01/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 7
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Solum inženjering d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09832370191
Poštanska adresa: II južna obala 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: ksebekovic@gmail.com
Telefon: +385 992206973
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 736 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 323 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
01/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Solum inženjering d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09832370191
Poštanska adresa: II južna obala 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: ksebekovic@gmail.com
Telefon: +385 992206973
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 737 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 361 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Expert d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 89249500835
Poštanska adresa: Trg dr. F. Tuđmana 15/I/1
Mjesto: Našice
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 31500
Država: Hrvatska
E-pošta: info@expert-doo.hr
Telefon: +385 31638270
Telefaks: +385 31638275
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ingri d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 82406368957
Poštanska adresa: Ruščičkih žrtava 41
Mjesto: Ruščica
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 35 208
Država: Hrvatska
E-pošta: ingri.rasic@gmail.com
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 679 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 408 500.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Expert d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 89249500835
Poštanska adresa: Trg dr. F. Tuđmana 15/I/1
Mjesto: Našice
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 31500
Država: Hrvatska
E-pošta: info@expert-doo.hr
Telefon: +385 31638270
Telefaks: +385 31638275
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ingri d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 82406368957
Poštanska adresa: Ruščičkih žrtava 41
Mjesto: Ruščica
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 35 208
Država: Hrvatska
E-pošta: ingri.rasic@gmail.com
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 848 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 497 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Napravljene su sljedeće izmjene:

2) izmjene DON-a za Nadzor gradnje na projektu Metmonic.

Izmjene su izvršene u točkama 4.5., 7.14. 7.16.1. i Prijedlogu ugovora članak 7.

2) 1. izmjene troškovnika za Grupe 1, 2, 3 i 4.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi je deset (10) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije.

Naziv i adresa žalbenog tijela: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/02/2021