Services - 93288-2021

23/02/2021    S37

Tchéquie-Prague: Services de sécurité

2021/S 037-093288

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 023-055983)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí
Numéro national d'identification: 45769851
Adresse postale: Loretánské náměstí 101/5
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 118 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Luboš Veselý
Courriel: lubos_vesely@mzv.cz
Téléphone: +420 224182966
Fax: +420 224182746
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mzv.cz/jnp/
Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mzv

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech SZ ČR při EU v Bruselu v období od 1. 6. 2021 do 19. 8. 2023

II.1.2)Code CPV principal
79710000 Services de sécurité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Délka trvání poskytování služeb je 2 roky, 2 měsíce a 19 dní od 1. 6. 2021 do 19. 8. 2023.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/02/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 023-055983

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Název
Au lieu de:

Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech SZ ČR při EU v Bruselu v období od 1. 4. 2021 do 19. 8. 2023

Lire:

Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech SZ ČR při EU v Bruselu v období od 1. 6. 2021 do 19. 8. 2023

Numéro de section: II.1.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Stručný popis
Au lieu de:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Délka trvání poskytování služeb je 2 roky, 4 měsíce a 19 dní od 1. 4. 2021 do 19. 8. 2023.

Lire:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Délka trvání poskytování služeb je 2 roky, 2 měsíce a 19 dní od 1. 6. 2021 do 19. 8. 2023.

Numéro de section: II.1.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Předpokládaná celková hodnota
Au lieu de:

6 500 000 CZK bez DPH

Lire:

9 500 000 CZK bez DPH

Numéro de section: II.2.4)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Popis zakázky
Au lieu de:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Délka trvání poskytování služeb je 2 roky, 4 měsíce a 19 dní od 1. 4. 2021 do 19. 8. 2023.

Lire:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Délka trvání poskytování služeb je 2 roky, 2 měsíce a 19 dní od 1. 6. 2021 do 19. 8. 2023.

Numéro de section: II.2.6)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Předpokládaná hodnota
Au lieu de:

6 500 000 CZK bez DPH

Lire:

9 500 000 CZK bez DPH

Numéro de section: II.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Au lieu de:

Začátek: 1. 4. 2021,

Konec: 19. 8. 2023.

Lire:

Začátek: 1. 6. 2021,

Konec: 19. 8. 2023.

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 05/03/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 26/03/2021
Heure locale: 14:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 05/03/2021
Heure locale: 10:05
Lire:
Date: 26/03/2021
Heure locale: 14:05
VII.2)Autres informations complémentaires: