Dienstleistungen - 93376-2021

23/02/2021    S37

Polen-Warschau: Reklamedienste

2021/S 037-093376

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 012070669
Postanschrift: ul. Krucza 50
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-025
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Dominikowska
E-Mail: bpp@paih.gov.pl
Telefon: +48 223349821
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.paih.gov.pl/pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Content management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020” – nr ref BPR.CZP.25.08/2020/WR

Referenznummer der Bekanntmachung: BPR.CZP.25.08/2020/WR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32354500 Videofilme
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Content management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020” – nr ref BPR.CZP.25.08/2020/WR

2. Wykonawca obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym zaproszeniem, wynikiem negocjacji, w tym zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (dalej „IPU” stanowiącymi Załącznik nr 2 do zaproszenia.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 23/06/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 124-304344

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Content management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020”

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
01/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Science Now Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 146313390
Postanschrift: ul. Wspólna 54A/8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-684
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Stellar Fireworks Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 380935093
Postanschrift: ul. Jana z Kolna 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 80-864
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tellart B.V. (spółka prawa holenderskiego)
Nationale Identifikationsnummer: 000029790980
Postanschrift: Van Diemenstraat 176, 2-gie piętro
Ort: Amsterdam
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 1013CP
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 439 024.39 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32354500 Videofilme
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie prac w zakresie produkcji dodatkowych materiałów multimedialnych, tj. pięciu autorskich scenariuszy dla doświadczenia multimedialnego „Pejzaże kreatywności”, przeznaczonych dla strefy V Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju oraz nadzór autorski nad ich wdrażaniem.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/10/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 439 024.39 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Science Now Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 146313390
Postanschrift: ul. Wspólna 54A/8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-684
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Stellar Fireworks Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 380935093
Postanschrift: ul. Jana z Kolna 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 80-864
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tellart B.V. (spółka prawa holenderskiego)
Nationale Identifikationsnummer: 000029790980
Postanschrift: Van Diemenstraat 176, 2-gie piętro
Ort: Amsterdam
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 1013CP
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zakres prac obejmie:

1. zadanie I: produkcję dodatkowych materiałów multimedialnych, tj. pięciu autorskich scenariuszy dla doświadczenia multimedialnego „Pejzaże kreatywności”, przeznaczonych dla strefy V Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju, zgodnie z koncepcją materiałów multimedialnych wraz z kompletną listą doświadczeń multimedialnych i interaktywnych Pawilonu. Realizacja zadań będzie podzielona na etapy:

a. etap I: stworzenie zespołu projektowego, obejmującego m.in. reżysera, art directora, ilustratorów, animatorów, producentów muzycznych oraz zespołu programistycznego; opracowanie założeń dla szczegółowej koncepcji dla jednego scenariusza, obejmujących rozwinięcie założeń dramaturgicznych przedstawionych w ramach zadania I; stworzenie założeń dla integracji jednego scenariusza z silnikiem interaktywnym dla modułu scen, modułu zasobów graficznych (określenie zakładanych dla scenariusza prerenderowanych zasobów 2D, 3D oraz video), modułu projekcyjnego, modułu wizualizacyjnego, modułu dźwiękowego, modułu interakcji i modułu synchronizacyjnego z uwzględnieniem założeń dla szczegółowej koncepcji dla jednego scenariusza;

b. etap II: opracowanie założeń dla szczegółowych koncepcji dla pozostałych czterech scenariuszy, obejmujących rozwinięcie założeń dramaturgicznych przedstawionych w ramach Zadania I; opracowanie stylistyki dla każdego scenariusza (look development), stworzenie modelu interakcji w oparciu o możliwości silnika grafiki czasu rzeczywistego oraz sensorów, opracowanie szczegółowych storyboardów oraz koncepcji udźwiękowienia; stworzenie założeń dla integracji pozostałych scenariuszy z silnikiem interaktywnym;

c. etap III: realizacja (produkcja) materiałów graficznych, programistycznych i dźwiękowych dla wszystkich scenariuszy (równoległy development pięciu scenariuszy). Przekazanie do odbioru i testów pierwszego scenariusza;

d. etap IV: dalsza realizacja (produkcja) materiałów graficznych, programistycznych i dźwiękowych dla pozostałych czterech scenariuszy (development). Przekazanie do odbioru i testów czterech scenariuszy;

2. zadanie II (świadczenie do wyczerpania kwoty maksymalnej z § 4 ust. 2 lit. d) aneksu – zależnej od ilości podróży i dni pobytu): sprawowanie nadzoru autorskiego i producenckiego nad wdrażaniem scenariuszy multimedialnych w Pawilonie Polski, polegające na osobistym uczestnictwie Wykonawcy w ustalonych spotkaniach na terenie Dubaju.

3. Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy i dla uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego aneksu w świetle realizacji zadania I i II z aneksu, Zamawiający i Wykonawca potwierdzają, że za dostarczenie nośników dla treści i doświadczeń multimedialnych w Strefie V Polskiego Pawilonu na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020 odpowiedzialny jest Zamawiający i jego podwykonawcy. Po stronie Zamawiającego i jego podwykonawców leży również instalacja, integracja, programowanie i synchronizacja tych nośników.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Wykonawca, będący stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) działając na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) – dalej zwana „Ustawą COVID”, w piśmie z dnia 15 października 2020 r., poinformował Zamawiającego, jaki wpływ na przedstawioną w ramach etapu II zadania I umowy i przyjętą przez Zamawiającego w dniu 7 września 2020 r. koncepcję materiałów multimedialnych wraz z kompletną listą doświadczeń multimedialnych i interaktywnych Pawilonu mają okoliczności, tj. konieczność dostosowania ekspozycji do nowych warunków sanitarnych ze względu na konsekwencje pandemii COVID-19

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 626 816.49 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 4 845 816.49 PLN