Dienstleistungen - 93376-2021

23/02/2021    S37

Polen-Warschau: Reklamedienste

2021/S 037-093376

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 012070669
Postanschrift: ul. Krucza 50
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-025
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Dominikowska
E-Mail: bpp@paih.gov.pl
Telefon: +48 223349821
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.paih.gov.pl/pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Content management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020” – nr ref BPR.CZP.25.08/2020/WR

Referenznummer der Bekanntmachung: BPR.CZP.25.08/2020/WR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32354500 Videofilme
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 23/06/2021

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 124-304344

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Content management: opracowanie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów audiowizualnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020”

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie prac w zakresie produkcji dodatkowych materiałów multimedialnych, tj. pięciu autorskich scenariuszy dla doświadczenia multimedialnego „Pejzaże kreatywności”, przeznaczonych dla strefy V Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju oraz nadzór autorski nad ich wdrażaniem.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/10/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 439 024.39 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Science Now Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 146313390
Postanschrift: ul. Wspólna 54A/8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-684
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Stellar Fireworks Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 380935093
Postanschrift: ul. Jana z Kolna 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 80-864
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tellart B.V. (spółka prawa holenderskiego)
Nationale Identifikationsnummer: 000029790980
Postanschrift: Van Diemenstraat 176, 2-gie piętro
Ort: Amsterdam
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 1013CP
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Wykonawca, będący stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) działając na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) – dalej zwana „Ustawą COVID”, w piśmie z dnia 15 października 2020 r., poinformował Zamawiającego, jaki wpływ na przedstawioną w ramach etapu II zadania I umowy i przyjętą przez Zamawiającego w dniu 7 września 2020 r. koncepcję materiałów multimedialnych wraz z kompletną listą doświadczeń multimedialnych i interaktywnych Pawilonu mają okoliczności, tj. konieczność dostosowania ekspozycji do nowych warunków sanitarnych ze względu na konsekwencje pandemii COVID-19

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 626 816.49 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 4 845 816.49 PLN