Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 93586-2021

23/02/2021    S37

România-Cluj-Napoca: Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)

2021/S 037-093586

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO14476722
Adresă: Str. Ilie Măcelaru nr. 28A, județ Cluj
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400380
Țară: România
Persoană de contact: Ioana Mihaiela Oltean
E-mail: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
Telefon: +40 264205435
Fax: +40 264205425
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.edtn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14506181
Adresă: Str. Mărășești nr. 44, județ Prahova
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100024
Țară: România
Persoană de contact: Mariana Corneanu
E-mail: Mariana.Corneanu@distributie-energie.ro
Telefon: +40 244405350
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mnd.distributie-energie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO14493260
Adresă: Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 25
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500193
Țară: România
Persoană de contact: Manica Vochin
E-mail: manica.vochin@distributie-energie.ro
Telefon: +40 268305320
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sdeets.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de urmărire a flotei de vehicule rutiere și servicii conexe acestora

Număr de referinţă: 14476722/2019/1/DSC/DMF
II.1.2)Cod CPV principal
38112100 Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul achizitiei este asigurarea urmaririi flotei auto cu ajutorul echipamentelor de urmarire, a unei aplicatii aferente si a serviciilor asociate acestora. Se vor oferta modulele GPS, modulele GSM si antenele aferente, intefata CAN, dispozitivele de identificare conducator auto (cu doua carduri), servicii de mentenanta, carduri SIM cu abonament transmitere date si mentenanta, o aplicatie cu licenta pentru fiecare SDEE (filiala), o interfatare cu SAP si suport tehnic si mentenanta.

Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20.

Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, cf. OUG 107/2017.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 262 652.19 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71700000 Servicii de monitorizare şi de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Sediile si punctele de lucru ale Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima estimata ac: modul GPS, modul GSM si antene aferente: 1 209 buc.; interfata CAN: 1 209; dispozitiv identificare conducator auto: 1 209; mentenanta echipamente post garantie: 518 interventii; card SIM cu abonament transmitere date si mentenanta: 9 672 (1 209 x 8), o aplicatie cu licenta pentru o filiala: 1 licenta; 1 interfatare SAP: 1; suport tehnic si mentenanta: 96 de luni/licenta.

Cantitate maxima estimata ac: modul GPS, modul GSM si antene aferente: 1 599 buc.; interfata CAN: 1 599; dispozitiv identificare conducator auto: 1 599; mentenanta echipamente post garantie: 680 interventii; card SIM cu abonament transmitere date si mentenanta: 1 2792 (1 599 x 8), o aplicatie cu licenta pentru fiecare filiala: 3 licente; interfatare SAP: 3; suport tehnic si mentenanta: 288 de luni/licenta.

Cantitate minima estimata cs: modul GPS, modul GSM si antene aferente: 1 buc.; interfata CAN: 1; dispozitiv identificare conducator auto:1; mentenanta echipamente post garantie: 1 interventie; card SIM cu abonament transmitere date si mentenanta: 1, o aplicatie cu licenta pentru fiecare filiala: 1 licenta; 1 interfatare SAP: 1; suport tehnic si mentenanta: 12 luni/licenta.

Cantitate maxima estimata cs: modul GPS, modul GSM si antene aferente: 167 buc.; interfata CAN: 167; dispozitiv identificare conducator auto: 167; mentenanta echipamente post garantie: 14, interventie; card SIM cu abonament transmitere date si mentenanta: 167, 1 aplicatie cu licenta pentru fiecare filiala: 2 licente; 1 interfatare SAP: 2; suport tehnic si mentenanta: 24 de luni/licenta. Se estimeaza ca va fi incheiat cel mult un contract subsecvent/an. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este estimata la 150 431,50 EUR. Valoare minima estimata acord-cadru: 378 279 EUR, valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 611 064 EUR. Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, contractele subsecvente urmand sa fie incheiate la nivelul fiecarei societati SDEE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Oferta cu durata de garanție a echipamentelor cea mai mare va fi cotată cu 15 de puncte. Oferta cu o durata de garanție a echipamentelor mai mică de 24 de luni va fi considerată neconformă. Punctajul acordat celorlalte oferte se va calcula aplicând formula: / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 218-536300
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 759
Titlu:

Echipamente de urmărire a flotei de vehicule rutiere și servicii conexe acestora SDEE TN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA Automatizări Industriale S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6825562
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1, et. 3, camera 22
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: sofia.vremescu@scada.ro
Telefon: +40 256294608
Fax: +40 256294609
Adresă internet: www.scada.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 129.92 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 129.92 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-8819/P/7000
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 TS „Echipamente de urmărire a flotei de vehicule rutiere si servicii conexe acestora” SDEE TS

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA Automatizări Industriale S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6825562
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1, et. 3, camera 22
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: sofia.vremescu@scada.ro
Telefon: +40 256294608
Fax: +40 256294609
Adresă internet: www.scada.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 82 890.97 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 82 890.97 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 177
Titlu:

Echipamente de urmărire a flotei de vehicule rutiere și servicii conexe acestora

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA Automatizări Industriale S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6825562
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1, et. 3, camera 22
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: sofia.vremescu@scada.ro
Telefon: +40 256294608
Fax: +40 256294609
Adresă internet: www.scada.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 611 064.00 EUR
Oferta cea mai scăzută: 413 578.41 EUR / Cea mai ridicată ofertă: 413 578.41 EUR luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 27 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Subcontractantul Computer Sharing Bucuresti SRL va asigura interfatarea aplicatiei SAFEFLEET cu programul SAP prin conectorii specifici.

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 423
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 „Echipamente de urmărire a flotei de vehicule rutiere și servicii conexe acestora” SDEE TN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA Automatizări Industriale S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6825562
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1, et. 3, camera 22
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: sofia.vremescu@scada.ro
Telefon: +40 256294608
Fax: +40 256294609
Adresă internet: www.scada.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 84 732.37 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 84 732.37 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 177
Titlu:

Contract subsecvent SDEE MN 1„Echipamente de urmărire a flotei de vehicule rutiere și servicii conexe acestora”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA Automatizări Industriale S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6825562
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1, et. 3, camera 22
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: sofia.vremescu@scada.ro
Telefon: +40 256294608
Fax: +40 256294609
Adresă internet: www.scada.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 87 751.29 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 88 296.89 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: C-17489/P/7000
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 „Echipamente de urmărire a flotei de vehicule rutiere și servicii conexe acestora” SDEE Transilvania Sud

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA Automatizări Industriale S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6825562
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1, et. 3, camera 22
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: sofia.vremescu@scada.ro
Telefon: +40 256294608
Fax: +40 256294609
Adresă internet: www.scada.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 014.48 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 014.48 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: R3320
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 SDEE MN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA Automatizări Industriale S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6825562
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1, et. 3, camera 22
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: sofia.vremescu@scada.ro
Telefon: +40 256294608
Fax: +40 256294609
Adresă internet: www.scada.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 133.04 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 133.04 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1389
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3 TN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ETA Automatizări Industriale S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6825562
Adresă: Str. Gheorghe Dima nr. 1, et. 3, camera 22
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300079
Țară: România
E-mail: sofia.vremescu@scada.ro
Telefon: +40 256294608
Fax: +40 256294609
Adresă internet: www.scada.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 454.52 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 454.52 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul achiziții și logistică
Adresă: Str. Ilie Măcelaru nr. 28A
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400380
Țară: România
E-mail: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
Telefon: +40 264205435
Fax: +40 264205425
Adresă internet: www.edtn.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021