Lieferungen - 94651-2020

26/02/2020    S40

Slovenija-Slovenj Gradec: Medicinska oprema

2020/S 040-094651

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 019-041207)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Nacionalna identifikacijska številka: 5054958000
Poštni naslov: Gosposvetska cesta 1
Kraj: Slovenj Gradec
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2380
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: suzana.dolar@sb-sg.si, Suzana Dolar
E-naslov: suzana.dolar@sb-sg.si
Telefon: +386 28823409
Telefaks: +386 28842393
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-sg.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov

Referenčna številka dokumenta: JN05-2020
II.1.2)Glavna koda CPV
33100000 Medicinska oprema
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet JN je nabava in montaža angiografskega RTG aparata in druge opreme na Oddelku za radiologijo v SB Slovenj Gradec, s predhodno izdelavo projektne dokumentacije, ureditvijo prostorov z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo in montažo splošne medicinske in nemedicinske opreme ter šolanjem uporabnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/02/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 019-041207

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 12/03/2020
Lokalni čas: 12:00
Se glasi:
Datum: 19/03/2020
Lokalni čas: 12:00
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 12/03/2020
Lokalni čas: 12:01
Se glasi:
Datum: 19/03/2020
Lokalni čas: 12:01
VII.2)Druge dodatne informacije:

Naročnik, v skladu z odgovorom št. 19 podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb.