Lieferungen - 9784-2020

09/01/2020    S6

Polen-Katowice: Diverse Brandschutzausrüstungen

2020/S 006-009784

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 249-619619)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Mes
E-Mail: b.mes@pgg.pl
Telefon: +48 327161482

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pozostałego sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-5.

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903526
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44480000 Diverse Brandschutzausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-619619

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY HW-C-3/52-20 1,5MPA 515X386X240MM ZAWÓR ALUMINIOWY+WĄŻ+PRĄDOWNICA

muss es heißen:

Hydrant wewnętrzny zawieszany HW-C-3/52-20 1,2 MPa 515 x 386 x 240 mm zawór aluminiowy + wąż + prądownica

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY N.T HW-25N-20P 1,5MPA 840X740X270MM ZASILANIE Z PRAWEJ STRONY+WYPOSAŻENIE

muss es heißen:

Hydrant wewnętrzny zawieszany N.T HW-25N-20P 1,2 MPa 840 x 740 x 270 mm zasilanie z prawej strony + wyposażenie

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 22
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Około 257 sztuk

muss es heißen:

Około 232 sztuki

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 15/01/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 27/01/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 15/01/2020
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 27/01/2020
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: