Services - 98199-2015

Afficher la vue résumée

20/03/2015    S56    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Ústí nad Labem: Správní a legislativní služby

2015/S 056-098199

Oznámení o zakázce – veřejné služby

Služby

Směrnice 2004/17/ES

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

RWE GasNet, s.r.o.
27295567
Klíšská 940
Kontaktní místo: RWE Česká republika a.s., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
K rukám: Irena Šimečková
400 01 Ústí nad Labem
Česko
Tel.: +420 737797474
E-mail: irena.simeckova@rwe.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa zadavatele: http://www.rwe-distribuce.cz/

Adresa profilu kupujícího: http://www.profily-zadavatelu.cz/profil/27295567

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Hlavní předmět činnosti
Výroba, přeprava a distribuce plynu a tepla
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce zadavatelem:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Dodávka služeb se uskuteční dle reg. oblastí (viz bod 3.2. kval. dokumentace) v 8 reg. oblastech.

Kód NUTS CZ0

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 3

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 60 000 000 CZK
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány: 8 dílčích zakázek – z každé předpoklad cca 7 500 000 CZK po dobu trvání rámcové smlouvy (za období 3 let).
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka činností vedoucích především k nabytí vlastnického práva k nemovité věci nebo zřízení/zrušení věcného břemene ve smyslu služebnosti ve prospěch zadavatele.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Informace o částech zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
8 dílčích částí zakázky v členění dle regionálních oblastí Zadavatele:
— Část (1): Regionální oblast zadavatele: Čechy 1 – předpokládané fin. plnění 7 500 000 CZK za období 3 let,
— Část (2): Regionální oblast zadavatele: Čechy 2 – předpokládané fin. plnění 7 500 000 CZK za období 3 let,
— Část (3): Regionální oblast zadavatele: Čechy 3 – předpokládané fin. plnění 7 500 000 CZK za období 3 let,
— Část (4): Regionální oblast zadavatele: Čechy 4 – předpokládané fin. plnění 7 500 000 CZK za období 3 let,
— Část (5): Regionální oblast zadavatele: Morava 1 – předpokládané fin. plnění 7 500 000 CZK za období 3 let,
— Část (6): Regionální oblast zadavatele: Morava 2 – předpokládané fin. plnění 7 500 000 CZK za období 3 let,
— Část (7): Regionální oblast zadavatele: Morava 3 – předpokládané fin. plnění 7 500 000 CZK za období 3 let,
— Část (8): Regionální oblast zadavatele: Morava 4 – předpokládané fin. plnění 7 500 000 CZK za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 60 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Regionální oblast zadavatele Čechy 1
1)Stručný popis:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018 na území regionální oblasti Čechy 1.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

3)Množství nebo rozsah:
Předpokládané finanční plnění za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 500 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018
5)Další informace o částech zakázky:
Popis činností je součástí kvalifikační dokumentace. Podrobné členění regionálních oblastí Zadavatele (dle obcí) je přílohou č. 1 kvalifikační dokumentace.
Část zakázky č.: 2 Název: Regionální oblast zadavatele Čechy 2
1)Stručný popis:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018 na území regionální oblasti Čechy 2.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

3)Množství nebo rozsah:
Předpokládané finanční plnění za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 500 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018
5)Další informace o částech zakázky:
Popis činností je součástí kvalifikační dokumentace. Podrobné členění regionálních oblastí Zadavatele (dle obcí) je přílohou č. 1 kvalifikační dokumentace.
Část zakázky č.: 3 Název: Regionální oblast zadavatele Čechy 3
1)Stručný popis:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018 na území regionální oblasti Čechy 3.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

3)Množství nebo rozsah:
Předpokládané finanční plnění za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 500 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018
5)Další informace o částech zakázky:
Popis činností je součástí kvalifikační dokumentace. Podrobné členění regionálních oblastí Zadavatele (dle obcí) je přílohou č. 1 kvalifikační dokumentace.
Část zakázky č.: 4 Název: Regionální oblast zadavatele Čechy 4
1)Stručný popis:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018 na území regionální oblasti Čechy 4.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

3)Množství nebo rozsah:
Předpokládané finanční plnění za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 500 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018
5)Další informace o částech zakázky:
Popis činností je součástí kvalifikační dokumentace. Podrobné členění regionálních oblastí Zadavatele (dle obcí) je přílohou č. 1 kvalifikační dokumentace.
Část zakázky č.: 5 Název: Regionální oblast zadavatele Morava 1
1)Stručný popis:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018 na území regionální oblasti Morava 1.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

3)Množství nebo rozsah:
Předpokládané finanční plnění za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 500 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018
5)Další informace o částech zakázky:
Popis činností je součástí kvalifikační dokumentace. Podrobné členění regionálních oblastí Zadavatele (dle obcí) je přílohou č. 1 kvalifikační dokumentace.
Část zakázky č.: 6 Název: Regionální oblast zadavatele Morava 2
1)Stručný popis:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018 na území regionální oblasti Morava 2.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

3)Množství nebo rozsah:
Předpokládané finanční plnění za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 500 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018
5)Další informace o částech zakázky:
Popis činností je součástí kvalifikační dokumentace. Podrobné členění regionálních oblastí Zadavatele (dle obcí) je přílohou č. 1 kvalifikační dokumentace.
Část zakázky č.: 7 Název: Regionální oblast zadavatele Morava 3
1)Stručný popis:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018 na území regionální oblasti Morava 3.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

3)Množství nebo rozsah:
Předpokládané finanční plnění za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 500 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018
5)Další informace o částech zakázky:
Popis činností je součástí kvalifikační dokumentace. Podrobné členění regionálních oblastí Zadavatele (dle obcí) je přílohou č. 1 kvalifikační dokumentace.
Část zakázky č.: 8 Název: Regionální oblast zadavatele Morava 4
1)Stručný popis:
Agenda zajišťování práv k nemovitým věcem 07/2015–06/2018 na území regionální oblasti Morava 4.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

75111000, 79111000, 79112000

3)Množství nebo rozsah:
Předpokládané finanční plnění za období 3 let.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 500 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.7.2015 Dokončení 30.6.2018
5)Další informace o částech zakázky:
Popis činností je součástí kvalifikační dokumentace. Podrobné členění regionálních oblastí Zadavatele (dle obcí) je přílohou č. 1 kvalifikační dokumentace.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Uvedeno v zadávací dokumentaci (návrh rámcových smluv o dílo).
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 5 zákona ZVZ. Kvalifikační a zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uvedeno v zadávací dokumentaci.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uvedeno v zadávací dokumentaci.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uvedeno v zadávací dokumentaci.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s výjimkou DNS)
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
23.4.2015 - 09:00
IV.3.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Místo

RWE ČR, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: 15.1.2018.
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k této zakázce.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz/
Fax: +420 542167115

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚHOS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16.3.2015