Tjenesteydelser - 600404-2019

18/12/2019    S244    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel

2019/S 244-600404

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
CVR-nummer: 64952811
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Smed
E-mail: ramme2020@erst.dk
Telefon: +45 35291622

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.erst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253840&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253840&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af it-rammeaftale vedrørende udvikling og vedligehold 2020-24

Sagsnr.: 2018-15655
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Erhvervsstyrelsen udbyder en rammeaftale for udvikling og vedligehold af styrelsens systemportefølje. Aftalen er opdelt i 7 delaftaler med et varierende antal leverandører på hver, hvoraf de 2 første vedrører generelle udviklings- og vedligeholdelsesopgaver, og de øvrige 5 udgør mere specialiserede delaftaler inden for UX/design, hjemmesideimplementering, data science, GIS og sikkerhedstest.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 458 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 6
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Der kan frit bydes på delaftale 1-6, men en ansøgning til delaftale 7, udelukker ansøgning på de øvrige delaftaler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udvikling og vedligehold

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Angår i hovedtræk udvikling og vedligehold af it-systemer. Delaftalen indeholder en kontrakt for udvikling og tilsvarende en kontrakt for vedligehold. Opgaver under denne delaftale kan derfor af styrelsen udbydes enten som en udviklings- eller vedligeholdelseskontrakt, eller som et samlet udbud af begge kontrakter, hvor der er umiddelbar overgang fra udviklingskontrakten til vedligeholdelseskontrakten.

Under delaftale 1 har leverandøren leveranceansvaret for udviklingsopgaven og/

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenter / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Erhvervsstyrelsen vil på de enkelte delaftaler udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af delaftalen vurderet på baggrund af de referencer, der er oplyst i ansøgningen. Det vil ved udvælgelsen blive tillagt positiv betydning, at ansøger på baggrund af de fremlagte referencer kan påvise, at denne inden for de seneste 3 år har udført opgaver, der kan betragtes som tilsvarende eller sammenlignelige med opgaverne under den enkelte delaftale. Det vil i den forbindelse også blive tillagt positiv betydning, at referenceopgaverne relaterer sig til opgaveudførsel for offentlige myndigheder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

It-konsulentydelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Angår it-konsulentydelser i forhold til nyudvikling og videreudvikling af it-systemer. Tilsvarende forventes leverandøren at gennemføre prototypeforløb, proof of concepts samt analyseopgaver. Endelig er opgaver omkring projektstyring og -ledelse samt rådgivning og projektfacilitering omfattet af delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenter / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Erhvervsstyrelsen vil på de enkelte delaftaler udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af delaftalen vurderet på baggrund af de referencer, der er oplyst i ansøgningen. Det vil ved udvælgelsen blive tillagt positiv betydning, at ansøger på baggrund af de fremlagte referencer kan påvise, at denne inden for de seneste 3 år har udført opgaver, der kan betragtes som tilsvarende eller sammenlignelige med opgaverne under den enkelte delaftale. Det vil i den forbindelse også blive tillagt positiv betydning, at referenceopgaverne relaterer sig til opgaveudførsel for offentlige myndigheder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

UX og design

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Angår UX og design. Leverandøren forventes at levere alle ydelser forbundet med velgennemprøvede designs og mockups i forbindelse med styrelsens it-projekter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenter / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Erhvervsstyrelsen vil på de enkelte delaftaler udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af delaftalen vurderet på baggrund af de referencer, der er oplyst i ansøgningen. Det vil ved udvælgelsen blive tillagt positiv betydning, at ansøger på baggrund af de fremlagte referencer kan påvise, at denne inden for de seneste 3 år har udført opgaver, der kan betragtes som tilsvarende eller sammenlignelige med opgaverne under den enkelte delaftale. Det vil i den forbindelse også blive tillagt positiv betydning, at referenceopgaverne relaterer sig til opgaveudførsel for offentlige myndigheder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Implementering af informationssider

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Er afgrænset til ydelsesområdet teknisk implementering af informationssider.

Delaftalens primære fokus vil være styrelsens platform til egne hjemmesider, såsom Erhvervsstyrelsen.dk Nyeforretningsmodeller.dk Startupdenmark.info Brugdata.dk Regionalt.dk mv. Der er tale om sider med information inden for styrelsens ansvarsområder og politiske indsatser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenter / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Erhvervsstyrelsen vil på de enkelte delaftaler udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af delaftalen vurderet på baggrund af de referencer, der er oplyst i ansøgningen. Det vil ved udvælgelsen blive tillagt positiv betydning, at ansøger på baggrund af de fremlagte referencer kan påvise, at denne inden for de seneste 3 år har udført opgaver, der kan betragtes som tilsvarende eller sammenlignelige med opgaverne under den enkelte delaftale. Det vil i den forbindelse også blive tillagt positiv betydning, at referenceopgaverne relaterer sig til opgaveudførsel for offentlige myndigheder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Data Science

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Angår konsulentydelser om data science. Omfattet af delaftalen transformation og rens af data, udvikling af machinelearningmodeller samt foranalyser og udviklingsopgaver forbundet med data science.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenter / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Erhvervsstyrelsen vil på de enkelte delaftaler udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af delaftalen vurderet på baggrund af de referencer, der er oplyst i ansøgningen. Det vil ved udvælgelsen blive tillagt positiv betydning, at ansøger på baggrund af de fremlagte referencer kan påvise, at denne inden for de seneste 3 år har udført opgaver, der kan betragtes som tilsvarende eller sammenlignelige med opgaverne under den enkelte delaftale. Det vil i den forbindelse også blive tillagt positiv betydning, at referenceopgaverne relaterer sig til opgaveudførsel for offentlige myndigheder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

GIS

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Er afgrænset til ydelsesområdet geografiske Informations Systemer. Omfattet af delaftalen er foruden opsætning og drift af geodatabaser og udstilling af geodata tillige analyser og kvalitetssikring af styrelsens geodata.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenter / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Erhvervsstyrelsen vil på de enkelte delaftaler udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af delaftalen vurderet på baggrund af de referencer, der er oplyst i ansøgningen. Det vil ved udvælgelsen blive tillagt positiv betydning, at ansøger på baggrund af de fremlagte referencer kan påvise, at denne inden for de seneste 3 år har udført opgaver, der kan betragtes som tilsvarende eller sammenlignelige med opgaverne under den enkelte delaftale. Det vil i den forbindelse også blive tillagt positiv betydning, at referenceopgaverne relaterer sig til opgaveudførsel for offentlige myndigheder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sikkerhedstest

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Er afgrænset til ydelsesområdet sikkerhedstests og sikkerhedsydelser. Foruden gennemførelse af forskellige sårbarheds- og sikkerhedstests, angår delaftalen tillige konsulentydelser omkring sikkerhedstiltag, sikkerhedsanalyser samt kildekodeanalyser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulenter / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Erhvervsstyrelsen vil på de enkelte delaftaler udvælge de ansøgere, der skønnes bedst egnede til at løfte opgaverne omfattet af delaftalen vurderet på baggrund af de referencer, der er oplyst i ansøgningen. Det vil ved udvælgelsen blive tillagt positiv betydning, at ansøger på baggrund af de fremlagte referencer kan påvise, at denne inden for de seneste 3 år har udført opgaver, der kan betragtes som tilsvarende eller sammenlignelige med opgaverne under den enkelte delaftale. Det vil i den forbindelse også blive tillagt positiv betydning, at referenceopgaverne relaterer sig til opgaveudførsel for offentlige myndigheder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD’ets Del IV, pkt. B, ”Samlet årsomsætning” udfyldes for det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale minimumskrav (DKK) i omsætning:

- Delaftale 1: Udvikling og vedligehold minimumskrav 75 000 000 DKK,

- Delaftale 2: It-konsulentydelser minimumskrav 25 000 000 DKK,

- Delaftale 3: UX og design minimumskrav 10 000 000 DKK,

- Delaftale 4: Implementering af informationssider minimumskrav 5 000 000 DKK,

- Delaftale 5: Data Science minimumskrav 5 000 000 DKK,

- Delaftale 6: GIS minimumskrav 5 000 000 DKK,

- Delaftale 7: Sikkerhedstest minimumskrav 2 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD’ets Del IV, pkt. B oplyses maksmalt 5 referencer for relevante opgaver udført af ansøger inden for de sidste 3 år regnet fra ansøgningstidspunktet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erhvervsstyrelsen stiller ikke mindstekrav i relation til ansøgernes tekniske og faglige formåen, herunder i relation til referencer.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde stille krav om at konsulenter tilknyttet et projekt er blevet sikkerhedsgodkendt af PET. Se nærmere herom i udbudsmaterialets bilag C.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 23
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes at blive konkurrenceudsat hver 4. år.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde blive udelukket fra udbudsprocessen, hvis tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor or-dregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2019